Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program „Aktywny Samorząd”

Program „Aktywny Samorząd” fotolia.pl

Zakup nowoczesnej protezy, skutera elektrycznego czy oprogramowania umożliwia program „Aktywny samorząd” Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym roku na program zostało przekazanych 147 mln zł. Jednostki samorządu terytorialnego mogą występować do PFRON o środki na realizację tego programu zaś wnioski o dofinansowanie będzie można składać w najbliższych Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie lub Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie.

Program przewiduje pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu czy uzyskaniu prawa jazdy (w tym zwiększona kwota dofinansowania z 1600 do 2100 zł na prawo jazdy kat. B.) dla osób z dysfunkcją ruchu. Nowością jest to, że po raz pierwszy taką pomocą objęte zostaną osoby z dysfunkcją słuchu.

Osoby mające problem z poruszaniem się w ramach programu mogą uzyskać dofinansowanie do: zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym i utrzymania jego sprawności technicznej, do zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego. Również zakup protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne oraz w wsparcie finansowe w utrzymaniu sprawności technicznej tej protezy, będą dofinansowanie.

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dysfunkcją obu rąk lub wzroku, dysfunkcją wzroku, słuchu i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dzięki programowi otrzymają pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego i oprogramowania i w utrzymaniu sprawności technicznej tego sprzętu. Dodatkowo osoby takie mogą uzyskać  dofinansowanie do  szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Program zakłada także pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, będą mogły się starać o dofinansowanie kosztów opieki nad osobą zależną, czyli dzieckiem przebywającym w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, np. dziennego opiekuna, niani, w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole.

W ramach programu możliwe jest również uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym. Dofinansowanie  adresowanie będzie do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w: szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym, dziennym lub niestacjonarnym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi. Dofinansowanie obejmie koszty kształcenia, opłaty za naukę (czesne) czy opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Źródło: MRPiPS 

Pt., 15 Mrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek