Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Aktywna Tablica – III edycja programu – Dotacje na urządzenia multimedialne dla szkół

Aktywna Tablica – III edycja programu – Dotacje na urządzenia multimedialne dla szkół fotolia.pl

Program Aktywna Tablica to rządowy projekt, na lata 2017-2019, umożliwiający rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obejmuje on szkoły podstawowe, które mogą nabyć tablice interaktywne, projektory multimedialne, głośniki, interaktywne monitory dotykowe, itp.

O środki na zakup pomocy dydaktycznych starać się mogą:

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą,
 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

W 2019 roku szkoły mogą wnioskować o udział w Programie do 15 kwietnia br., a organy prowadzące do wojewodów – do 30 kwietnia br. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 15 maja br. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 30 czerwca br.

Całkowita wartość zadania dla szkoły wynieść może maksymalnie 17,5 tys. zł brutto.

Organizatorem programu jest Ministerstwo Edukacji. Program finansowany jest ze środków Budżetu Państwa. Pełna nazwa programu to: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

W programie mogą wziąć udział:

 • szkoły posiadające dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30 mb/s;
 • szkoły, które w momencie składania wniosku o udział w Programie jeszcze nie posiadają dostępu do internetu na poziomie 30 Mb/s, ale uzyskają go w ramach planów inwestycyjnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa do końca 2019 roku.

Program finansowany jest w 80% z budżetu państwa, w 20% z budżetu organów prowadzących.

Przedmiot dofinansowania:

 • Tablice interaktywne,
 • Projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowe,
 • Głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,
 • Interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55”.

Celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły i szkoły za granicą zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Wkład własny wniesiony może być w formie:

 • wkładu finansowego, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowanego w roku złożenia wniosku o udział w programie;
 • sprzętu komputerowego i urządzeń TIK wykorzystywanych jako inne pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Dostawcy są zobowiązani do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną, a także zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych.

Koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie mogą być rozliczone w ramach przyznanej dotacji i nie powinny widnieć na przedstawianych do rozliczenia rachunkach.

Całkowita wartość zadania dla szkoły wynosi 17.500 zł (wsparcie finansowe 14.000 zł + wkład własny 3.500 zł).       

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania: https://www.gov.pl/web/edukacja/aktywna-tablica 

Źródło: aktywnatablica.men; MEN; granty.pl

Pt., 8 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska