Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Warmińsko-mazurskie. Pieniądze na tereny inwestycyjne

Warmińsko-mazurskie. Pieniądze na tereny inwestycyjne fotolia.pl

Od 28 lutego do 29 marca samorządy warmińsko-mazurskie będą mogły składać wnioski na dofinansowanie tworzenia terenów inwestycyjnych. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ustalono na 85 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu. Ogólna pula przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 28,9 mln zł. Z dokumentacją konkursową można zapoznać się tutaj.

Na co można pozyskać dofinansowanie

Wśród terenów objętych poddziałaniem mogą być obszary powojskowe (ale nie pozostające w zasobach Agencji Mienia Wojskowego ani żadnej innej instytucji zarządzającej terenami wojskowymi), a także tereny poprzemysłowe, pokolejowe i popegeerowskie. W ramach konkursu wspierane będą trzy typy projektów:

  1. Utworzenie nowych lub dostosowanie istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego;
  2. Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych;
  3. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza), budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego dla terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa). 

Podstawowym działaniom towarzyszyć mogą działania promocyjne, służące upowszechnieniu wiedzy o dostępności infrastruktury, ale wyłącznie jako komponent projektu inwestycyjnego. Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto preferowane będą projekty przedsiębiorstw oraz przedsięwzięcia wynikające z lokalnych i ponadlokalnych planów rewitalizacji miast i komplementarne do realizowanych w ramach osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji oraz działań finansowanych przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pt., 1 Lt. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża