Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Warmińsko-mazurskie: pieniądze na rewitalizację miast

Warmińsko-mazurskie: pieniądze na rewitalizację miast fotolia.pl

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił konkurs w ramach działania 8.1 warmińsko-mazurskiego RPO. Wnioskodawcami mogą być m.in. gminy i powiaty oraz ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne. Wnioski można składać do 8 stycznia 2019 r. Maksymalny poziom dofinansowania, jakie można otrzymać, wynosi 85 proc. wydatków kwalifikowalnych do refundacji. Na wsparcie zarząd województwa przeznaczył 17 mln zł.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do konkursu kwalifikują się zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji, obejmujące zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, w tym kulturalnych, edukacyjnych (z wyłączeniem szkolnych) i rekreacyjnych) oraz gospodarczych (z wyłączeniem miejsc noclegowych). W tej grupie znajdują projekty polegające na:

  1. przebudowie, modernizacji lub adaptacji istniejących obiektów (wyjątkowo w uzasadnionych wypadkach odtwarzanie historycznej zabudowy) wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego);
  2. zagospodarowaniu przestrzeni publicznych, ukierunkowanym na podniesienie atrakcyjności społecznej oraz nadawanie walorów funkcjonalnych i estetycznych tym przestrzeniom z uwzględnieniem ich regionalnej tożsamości np. place, skwery, parki, obiekty małej architektury, sanitariaty – wyłącznie jako element uzupełniający, niedominujący w kosztach projektu (ścieżki rowerowe i piesze, jako element projektu inwestycyjnego).

Wyłącznie jako element wyżej wymienionych projektów wybudowane lub przebudowane mogą być drogi stanowiące drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego, przyczyniające się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskiego lub miejskiego obszaru funkcjonalnego.

Z dokumentacją konkursową można zapoznać się tutaj.

Źródło: rpo.warmia.mazury.pl

Sob., 1 Gr. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża