Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Inkubator innowacji – pomysł na poprawę komfortu życia seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Inkubator innowacji – pomysł na poprawę komfortu życia seniorów i osób z niepełnosprawnościami fotolia.pl

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-022/18 na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Celem konkursu jest wsparcie nowych pomysłów, które szybko i skutecznie pomogą rozwiązać problemy związane z niedoborem dostępnych produktów i usług, czy niedostępnością przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

W ramach konkursu planowane jest utworzenie 3 ogólnopolskich tzw. inkubatorów innowacji społecznych. Inkubator będzie poszukiwał najciekawszych inicjatyw, pomoże rozwinąć je w konkretne rozwiązania, a na końcu ułatwi wdrożenie do praktyki tych przedsięwzięć, które w trakcie testowania sprawdzą się najlepiej.

Podstawowym zadaniem inkubatorów będzie poszukiwanie nowatorskich rozwiązań lub narzędzi w skali mikro, które dotyczą między innymi sposobu świadczenia danej usługi, zmiany cech produktu oferowanego na rynku, zmiany organizacji miejsca lub formy świadczenia usługi, zmiany sposobu zarządzania instytucją, tak aby zapewnić większe otwarcie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

Rolą inkubatorów będzie również wybranie rozwiązań, które mają duży potencjał do upowszechniania, to znaczy ich zastosowanie nie ogranicza się do pojedynczej usługi, produktu czy podmiotu, ale mogą być wykorzystywane szeroko przez inne podmioty. Generowanie innowacji społecznych na rzecz dostępnych produktów i usług powinno odbywać się w sposób partycypacyjny tj., na każdym etapie uwzględniać potrzeby i opinię grup docelowych poprzez ich zaangażowanie w definiowanie, testowanie i upowszechnianie wypracowanych rozwiązań.

Budżet konkursu to 10 milionów złotych. Maksymalna wysokość grantu - 100 tysięcy złotych. Inkubatory powinny funkcjonować od 3 do 4 lat.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Wnioski w ramach konkursu należy składać elektronicznie od 26 listopada 2018 r. do 30 stycznia 2019 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo jeśli zgłasza projekt wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki:

  • Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności w obszarach merytorycznych projektu tj. doświadczenie w inkubowaniu lub realizacji innowacji społecznych oraz doświadczenie merytoryczne w temacie konkursu, tj. dostępności produktów lub usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji.
  • Zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.
  • Zaangażuje do projektu trzy kluczowe osoby, z których jedna ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w działaniach na rzecz dostępności, druga – co najmniej 3 letnie doświadczenie w inkubowaniu innowacji społecznych, trzecia – co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł.
  • Zaangażuje do realizacji zadań merytorycznych osobę lub osoby z niepełnosprawnością.

Więcej informacji: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-mikro-innowacje/

Źródło: miir.gov.pl; funduszeeuropejskie.gov.pl

Niedz., 25 Lst. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska