Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zachodniopomorskie: pieniądze na przedszkola

Zachodniopomorskie: pieniądze na przedszkola fotolia.pl

Zachodniopomorskie samorządy lokalne od 6 listopada będą mogły składać wnioski o dofinansowanie swoich projektów przedszkolnych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił konkurs w ramach działania 8.1 zachodniopomorskiego RPO. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 proc. Na konkurs zarezerwowano 9,2 mln zł.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Katalog możliwych działań jest szeroki:

  1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych);
  2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
  3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów - wyłącznie zajęcia: specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastykę korekcyjną; w ramach wczesnego wspomagania rozwoju;
  4. Finansowanie programów rozwojowych dla dzieci, w tym w zakresie kompetencji kluczowych (np. nauki języków obcych, programowania, kompetencji społecznych, matematycznych itp.) i uniwersalnych umiejętności, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym poprzez m.in.: projekty edukacyjne, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, różne formy rozwijające uzdolnienia dzieci; kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria dla dzieci, zajęć organizowane poza placówką;
  5. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego;
  6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych, obejmujące w szczególności: kursy, szkolenia doskonalące itp. oraz studia podyplomowe.

Więcej o konkursie można dowiedzieć się tutaj.

Źródło: rpo-wup.wzp.pl

Sob., 6 Prn. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża