Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przesłanki wykluczenia wykonawcy ze względu na wprowadzenie zamawiającego w błąd

Przesłanki wykluczenia wykonawcy ze względu na wprowadzenie zamawiającego w błąd fotolia.pl

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji" lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

 Przepis ten zatem zakłada kwalifikowaną postać wprowadzenia Zamawiającego w błąd, t.j. zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa. Nie sposób zgodzić się z Odwołującym, że w niniejszym postępowaniu doszło do zamierzonego wprowadzenia Zamawiającego w błąd lub rażącego niedbalstwa. W ocenie Izby - w tym stanie faktycznym - owe zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo - opisane w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp - nie zostało w żaden sposób wykazane w postępowaniu odwoławczym przed Izbą. Zgodzić należało się z Przystępującym, że zamierzone działanie po stronie Przystępującego nie zostało wykazane.

Przeciwnie Przystępujący dochował należytej staranności przygotowując ofertę w tym postępowaniu. Dodatkowo jak zostało wskazane osoba odpowiedzialna za przygotowanie oferty uzyskała bezpośrednio od Pana A. S. potwierdzenie, ze spełnia on wymagania określone przez Zamawiającego. Przystępujący nie miał podstaw nieuznania oświadczenia Pana S. Ponadto informacje dostępne w żaden sposób nie podważały wiarygodności oświadczenia otrzymanego od Pana S. Zatem nie można mówić, aby Przystępujący wykazał się rażącym niedbalstwem lub celowo wskazał na projekt niepotwierdzający spełniania warunku udziału w postępowaniu. Powyższe w żaden sposób nie leżało w interesie Przystępującego, aby wykazać się wymaganiem niespełniającym oczekiwań Zamawiającego. 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 czerwca 2018 r. KIO 1111/18

Źródło: CBOSA

Pt., 7 Wrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk