Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Stan realizacji programów regionalnych

Stan realizacji programów regionalnych fotolia.pl

Certyfikacja wydatków to proces istotny z uwagi na ustanowione w programach minimalne kwoty wydatkowania na każdy rok (rok n). Kwoty te należy zadeklarować do Komisji Europejskiej (KE) najpóźniej w ciągu trzech kolejnych lat (n+3). Stąd powszechnie stosowana nazwa zasady automatycznego anulowania zobowiązań KE: zasada n+3.

Ważnym elementem tej zasady jest realne ryzyko utraty środków. Jeśli instytucja zarządzająca programem w roku n+3 certyfikuje kwotę mniejszą niż roczna transza środków alokowanych w roku n, bezpowrotnie traci wartość różnicy.

Łącznie dla 16 programów regionalnych (RPO) cel n+3 na koniec 2018 r. wynosi 4,36 mld  euro dofinansowania UE. Do 4 lipca 2018 r. regiony wystąpiły o refundację 3,77 mld euro.

"Tym samym realizacja celu wyniosła średnio 87%.  Do zadeklarowania pozostaje 686,1 mln zł. Zauważalne jest duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi RPO" - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

"Warto zaznaczyć, że województwo opolskie, dolnośląskie, pomorskie, wielkopolskie i podkarpackie osiągnęły już minimalny poziom certyfikacji i nie są zagrożone ryzykiem utraty środków w tym roku" – dodał.

Bliskie realizacji zasady n+3 jest również województwo lubuskie, które zrealizowało 96% celu.

"Najsłabsze wyniki notowane są w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim" – podsumowuje wiceminister.

Aktualny poziom certyfikacji wynosi tam odpowiednio: 61% i 66% celu n+3.

Podstawą w omówionym wyżej procesie certyfikacji są udokumentowane wydatki poniesione przez beneficjentów w projektach. Dlatego IZ powinny skupiać się na mobilizowaniu beneficjentów na terminowej realizacji inwestycji i szybkim rozliczaniu wniosków o płatność.

Wydatki beneficjentów zarejestrowane w systemie do 4 lipca 2018 r. wyniosły 17,3 mld zł. Kwota ta stanowi 13% alokacji dla 16 RPO (alokacja przeliczona wg kursu 1 euro = 4,3631 złotych). Wyraźnym liderem jest województwo opolskie, w którym poziom wydatkowania sięga 20% alokacji. Kolejne dwa regiony to dolnośląskie i podkarpackie z wynikami na poziomie 16% alokacji. Ranking zamykają województwa: podlaskie i kujawsko-pomorskie, gdzie wydatki nie przekraczają 10% alokacji. 

Do 4 lipca 2018 r. w programach regionalnych podpisano z beneficjentami 26,6 tys. umów. Przyznane w nich dofinansowanie UE wynosi 72,5 mld zł, co daje średnie wykorzystanie alokacji na poziomie 53%.

Do rozdysponowania w regionach pozostaje jeszcze ok. 64 mld zł.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pt., 13 Lp. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk