Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Świętokrzyskie: pieniądze na usługi społeczne na obszarach wiejskich

Świętokrzyskie: pieniądze na usługi społeczne na obszarach wiejskich fotolia.pl

Od 30 maja świętokrzyski urząd marszałkowski rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego przedsięwzięć w ramach poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych świętokrzyskiego RPO. Konkurs dedykowany jest wnioskodawcom z Obszaru Strategicznej Interwencji "obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie)". Na dofinansowanie przeznaczono prawie 21 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,5 proc. wydatków kwalifikowalnych.

Na co można zdobyć pieniądze?

Dofinansowane mogą być wnioski w ramach dwóch typów operacji. Po pierwsze, deinstytucjonalizacja opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki. Po drugie, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych, w tym opiekunów (w szczególności członków rodzin) w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Z tym, że wsparcie przewidziane w ramach drugiego typu projektów musi być realizowane łącznie z projektem pierwszego typu. Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami niesamodzielnymi może obejmować: (a) tworzenie miejsc świadczenia usług opiekuńczych w nowych i istniejących placówkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową (w tym osób starszych, niepełnosprawnych, chorych); (b) wsparcie dla usług asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach opieki rodzinnej i środowiskowej, m.in. w formie rodzinnych domów pomocy, usług asystenta osoby niepełnosprawnej; (c) usługi świadczone w ramach tzw. mieszkalnictwa wspomaganego – chronionego, treningowego i wspieranego (np. pobyt stały lub okresowy dla osób starszych i niepełnosprawnych, częściowo lub całkowicie niesamodzielnych i wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych).

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać tutaj.

Źródło: 2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl

Niedz., 6 Mj. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża