Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pieniądze na PSZOK-i i nie tylko

Pieniądze na PSZOK-i i nie tylko fotolia.pl

Od 31 maja Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. Konkurs organizowany jest w ramach działania 2.2 programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowanych do refundacji. Na dofinansowanie przeznaczono łącznie 200 mln zł.

Na co można pozyskać pieniądze?

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty odpowiadające drugiemy typowi w ramach działania, tj. poza instalacjami termicznymi. Możliwe są inwestycje dotyczące wyłącznie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub dotyczące innych elementów. NFOŚiGW zaznacza, że do czasu uchwalenia i uzgodnienia planów inwestycyjnych dla poszczególnych województw z POIiŚ będą mogły być finansowane dla tych województw jedynie działania dotyczące PSZOK, których zakres obejmuje powyżej 20 tys. mieszkańców lub wartość kosztów kwalifikowalnych jest wyższa niż 2 mln zł. Dofinansowanie nie będzie udzielane na budowę nowych instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów lub na działania prowadzące do zwiększania mocy przerobowych istniejących instalacji w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

W ramach ww. projektów finansowane mogą być również inne działania (inwestycyjne oraz działania informacyjne i edukacyjne) związane z zapobieganiem powstawania odpadów oraz selektywnym zbieraniem odpadów. Ale warunkiem wypłaty środków będzie wprowadzenie na obszarze realizacji projektu zasad selektywnej zbiórki odpadów określonych w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, z wyjątkiem inwestycji, które będą służyły wdrożeniu tych zasad.

Ogłoszenie o konkursie wraz ze szczegółami można znaleźć tutaj.

Źródło: poiis.nfosigw.gov.pl 

Sob., 5 Mj. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża