Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Fundusz Sprawiedliwości dla strażaków z OSP - nabór dla woj. łódzkiego

 Fundusz Sprawiedliwości dla strażaków z OSP - nabór dla woj. łódzkiego fotolia.pl

16 kwietnia br. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło nabór wniosków ze środków Funduszu Sprawiedliwości dedykowany dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa łódzkiego.

Maksymalna pula środków do wykorzystania dla woj. łódzkiego wynosi 7 500 000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

Zgodnie z realizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości programem, o wsparcie mogą się ubiegać gminy i miasta na prawach powiatu z całego województwa. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP z terenu woj. łódzkiego, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia do ratowania życia i zdrowia ludzi.

Szczegóły naboru oraz instrukcja ich składania są dostępne do pobrania na stronie www.bip.ms.gov.pl

Jak złożyć wniosek – krok po kroku:

Gmina lub miasto na prawach powiatu, po zebraniu zapotrzebowania od Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu, składa wniosek do Ministra Sprawiedliwości o udzielenie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych lub innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

Jak to zrobić?

 1. Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl
 2. Następnie na stronie należy wybrać z listy nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
 3. Należy wypełnić wniosek, wybierając z listy sprzęt i wyposażenie, jakie jest potrzebne jednostkom OSP z terenu danej gminy zgodnie z zamkniętym katalogiem sprzętów wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 4. W ramach wniosku, należy dokładnie wypełnić kosztorys, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez poszczególne ochotnicze straże pożarne z terenu realizacji zadania.
 5. Należy zwrócić uwagę na właściwe wypełnienie wszystkich pól we wniosku w systemie elektronicznym i dodanie załączników.
 6. Należy wydrukować wniosek wypełniony w systemie elektronicznym.
 7. Wydrukowany wniosek podpisują osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy.
 8. Odnośnie załączników wymagane jest:
 • potwierdzenie założenia odrębnego rachunku bankowego,
 • opinia Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zasadności zakupów wskazywanych w kosztorysie dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych

oraz poświadczone za zgodność z oryginałem:

 • dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu składającego wniosek np. statut gminy,
 • umocowanie osób reprezentujących wnioskodawcę (np. zaświadczenie o wyborze wójta / burmistrza / prezydenta, akt powołania sekretarza, pełnomocnictwo),
 1. Termin składania wniosków:
 • w systemie www.witkac.pl od 16 kwietnia 2018 r., od godziny 12:00 do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godziny 18:00;
 • wygenerowany i wydrukowany z systemu www.witkac.pl, podpisany (jeszcze raz przypominamy – wymagane jest złożenie podpisów przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań ze strony wnioskodawcy) wraz z załącznikami, należy niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018 roku, przekazać do Ministerstwa Sprawiedliwości (decyduje data wpływu do Kancelarii Głównej / Biura Podawczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Biuro podawcze Ministerstwa Sprawiedliwości czynne jest do godziny 15:30).
 1. Wnioskodawca (gmina lub miasto na prawach powiatu) jest zobligowany do złożenia jednego wniosku obejmującego potrzeby wszystkich OSP z terenu realizacji zadania.
 2. Wniosek złożony w systemie www.witkac.pl oraz w wersji papierowej musi posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Wnioski o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.
 3. Wydrukowany i podpisany wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami, należy niezwłocznie przesłać na adres: Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich, Aleje Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa lub doręczyć osobiście do kancelarii głównej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to bardzo ważne, ponieważ wersja papierowa musi dotrzeć do Ministerstwa Sprawiedliwości najpóźniej do dnia 7 maja 2018 r.
 4. Konieczny jest dopisek na kopercie:

"Wniosek do VIII naboru wniosków w Programie I Priorytecie IIIB z Funduszu Sprawiedliwości na rok 2018 nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa DSRiN-I-7211-621/18, województwo łódzkie, NIE OTWIERAĆ".

Najważniejsze uwagi dotyczące naboru:

 1. Wnioski składają wyłącznie gminy oraz miasta na prawach powiatu z obszaru województwa łódzkiego, które zbierają zapotrzebowanie od OSP na swoim terenie.

W skrócie – gmina kupuje w imieniu własnym z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu. We wniosku musi być wskazane, jaki sprzęt będzie przeznaczony dla konkretnej ochotniczej straży pożarnej z terenu realizacji zadania.

 1. W ramach ogłoszonego naboru można kupić tylko wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia, tj. defibrylatory, torby ratownicze lub inny sprzęt, z wyłączeniem pojazdów.

Podmiot zobligowany jest do opisania w treści wniosku, jaki sprzęt planuje nabyć, przy czym możliwy do zakupu sprzęt został wskazany poniżej:

 Zadanie 1 – Zestaw ratownictwa medycznego R1

 1. Zakup torby ratowniczej – sprzęt ten jest już wpisany w kosztorysie;
 2. Nosze typu deska;
 • Szyny typu Kramera.
 1. Zadanie 2 – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED):
 2. Zakup defibrylatora – sprzęt ten jest już wpisany w kosztorysie.
 1. Zadanie 3 – Zestaw ratownictwa technicznego, z wyłączeniem pojazdów:
 2. Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami;
 3. Hydrauliczne nożyce do cięcia;
 • Nożyce hydrauliczne do cięcia pedałów;
 1. Cylindry rozpierające z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach;
 2. Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO;
 3. Zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5 m;
 • Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50 kN do 300 kN;
 • Osprzęt do zasilania z butli sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych;
 1. Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych pojemności min. 6 l;
 2. Zbijak do szyb hartowanych;
 3. Piła ratownicza do szyb klejonych;
 • Nóż do pasów bezpieczeństwa;
 • Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera;
 • Osłona zabezpieczającego poszkodowanego;
 1. Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie;
 • Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów;
 • Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi;
 • Pilarka do drewna;
 • Detektor napięcia;
 1. Detektor wielo lub jednogazowy (min. Tlen, CO, LEL);
 • Agregat prądotwórczy;
 • Przenośny zestaw oświetleniowy;
 • Sprzęt do oznakowania terenu akcji;
 • Bosak dielektryczny;
 • Latarka akumulatorowa;
 • Parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków.

Żadne inne sprzęty poza wyżej wymienionymi nie uzyskają dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Sprzęty które nie są wpisane w kosztorys w systemie www.witkac.pl,  trzeba dodać w polu "Dowolne zadanie".

 1. Gmina lub miasto na prawach powiatu, które składają wniosek w naborze, muszą obowiązkowo założyć odrębny rachunek bankowy, na który zostaną przekazane środki z Funduszu Sprawiedliwości.
 2. Obowiązkowe jest zabezpieczenie przez gminę wkładu własnego finansowego w wysokości tylko 1% wartości zadań objętych wnioskiem.
 3. Należy pamiętać i dopilnować, aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej i papierowej zgodnie z terminami wskazanymi w ogłoszeniu.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości dalsze nabory w ramach programu ogłaszane będą w kolejnych województwach według poniższego terminarza:

 • pomorskie – 7 maja 2018 r.
 • kujawsko-pomorskie – 21 maja 2018 r.
 • zachodniopomorskie – 11 czerwca 2018 r.
 • lubelskie – 25 czerwca 2018 r.
 • mazowieckie – 9 lipca 2018 r.
 • warmińsko-mazurskie – 23 lipca 2018 r.
 • wielkopolskie – 6 sierpnia 2018 r.
 • podlaskie – 21 sierpnia 2018 r.
 • lubuskie – 3 września 2018 r.

Wsparcie Związku OSP RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP podjął współpracę ze Związkiem Gmin Wiejskich RP w zakresie wsparcia przygotowywania ofert przez Urzędy Gmin na terenie całego kraju podczas ogłaszania kolejnych naborów wniosków z Funduszu Sprawiedliwości.

Wszystkich informacji dotyczących naboru oraz szczegółów związanych z przygotowaniem wniosku udzielą druhnom i druhom Oddziały Terenowe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W województwie łódzkim jest to: Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP,
93-318 Łódź, ul. Strażacka 1/3, 42 645-84-44, www.zosprp-lodz.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane kontaktowe do pozostałych województw zamieszczone są na stronie ZOSP RP.

Wszelkich informacji można również zasięgnąć w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Źródło: ZOSP RP

Pt., 20 Kw. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska