Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak lepiej ściągać podatki i administrować lokalami użytkowymi

Jak lepiej ściągać podatki i administrować lokalami użytkowymi fotolia.pl

To tematyka konkursu, który resort administracji ogłosił w ramach programu POWER dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i stowarzyszeń. Na składanie wniosków o dofinansowanie będzie czas od 26 marca do 16 kwietnia. Alokacja na konkurs wynosi 31 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania ustalono na poziomie 84,28 proc. Maksymalna wartość kosztów ogółem projektu stanowi iloczyn liczby JST objętych wsparciem w ramach jednego projektu i kwoty: 200 tys. zł dla gmin i powiatów oraz 400 tys. zł dla miast na prawach powiatu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu planowane jest wsparcie projektów przewidujących wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej: podatkami i opłatami lokalnymi oraz nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami użytkowymi.

W pierwszy przypadku rozwiązaniami usprawniającymi zarządzanie mogą być: elektronizacja procesu obsługi podatkowej w urzędach, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy; doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa; wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej.

W zakresie drugiej usługi rozwiązaniami usprawniającymi zarządzania może być: poprawa dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją; doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in. w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa; wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć tutaj.

Źródło: ip.mswia.gov.pl

Niedz., 4 Mrz. 2018 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża