Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Fundusze na gospodarkę odpadową

Fundusze na gospodarkę odpadową fotolia.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów:

  • inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
  • inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane w pkt. 20 Regulaminu konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17:

  •  jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
  •  podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi

300 000 000 zł w tym:

  • 100 000 000 zł dla inwestycji dotyczących wyłącznie PSZOK,
  • 200 000 000 zł dla inwestycji dotyczących innych elementów niż wyłącznie PSZOK

W zależności od zapotrzebowania ww. kwota może ulec zmianie.

Źródło: poiis.nfosigw.gov.pl

Sob., 2 Gr. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk