Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Podlaskie: pieniądze na usługi społeczne

Podlaskie: pieniądze na usługi społeczne fotolia.pl

Od 30 listopada podlaskie samorządy lokalne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym podlaskiego RPO. Wkład własny wnioskodawcy ustalony został na poziomie 5 proc. Zarząd województwa przeznaczył na dofinansowanie projektów 6,5 mln zł.

W ramach konkursu dofinansowane będą przedsięwzięcia trzech typów. Po pierwsze, wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami, świadczonych w społeczności lokalnej. Po drugie, działania skierowane do rodzin, w tym przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób i instytucji sprawujących pieczę zastępczą i dzieci w nich umieszczonych. Po trzecie, wsparcie dla funkcjonowania mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego (treningowego lub wspieranego) przez tworzenie miejsc pobytu w budowanych lub istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Więcej na temat konkursu tutaj.

Źródło: wrotapodlasia.pl

Sob., 11 Lst. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża