Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

PROW, wod-kan: preferencja dla obszarów uboższych

PROW, wod-kan: preferencja dla obszarów uboższych fotolia.pl

Preferencje dla projektów realizowanych na obszarach uboższych oraz premiowanie obszarów z potrzebą poprawy stanu wód zgodnie z programem wodno-środowiskowym kraju. O wyborze projektów mają zdecydować również uwarunkowania wynikające ze specyfiki regionu. Dodatkowo premiowane będą operacje kompleksowe, których realizacja obejmie zarówno gospodarkę wodną, jak i ściekową. Przyjęcie takich zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 zaproponował komitetowi monitorującemu program resort rozwoju wsi.

Mają się one znaleźć w opisie typu operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w działaniu "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich".

Jak czytamy w uzasadnieniu przygotowanego na najbliższe posiedzenie komitetu projektu uchwały, resort zaproponował usunąć kryterium, które rozstrzyga o wyborze operacji w przypadku, gdy operacje uzyskają w ramach oceny tę samą liczbę punktów. "Obecne kryterium, które przewiduje preferencje dla operacji, których realizacja umożliwi oczyszczenie większej objętości ścieków uwzględnia wyłącznie przypadek, w którym tę samą liczbę punktów uzyskały operacje z zakresu gospodarki ściekowej. W przypadku gdy tę samą liczbę punktów uzyskają operacje z zakresu gospodarki wodnej, obecne kryterium nie rozstrzygnie o wyborze tych operacji. W związku z tym kryterium to jest bezskuteczne w określonych przypadkach i wymaga usunięcia".

Najbliższe posiedzenie komitetu monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wyznaczono na 22 listopada.

Źródło: materiał dla KM PROW 2014-2020.

Sob., 11 Lst. 2017 2 Komentarze Dodane przez: Jarosław Komża

Komentarze

Karol
0 # Karol 2017-11-16 10:10
Przecież takie preferencje już są ....
| | |
Jarosław Komża
0 # Jarosław Komża 2017-11-17 13:30
Zgadza się, preferencje już są zawarte w opisie działania. Jak rozumiem, nowelizacja ma je tylko zwiększyć - poprzez pozbawianie doszczegółowień , które ograniczały.

Dziś jest:
O przyznaniu pomocy decyduje liczba uzyskanych punktów na podstawie kryteriów dotyczących:
- inwestycji zlokalizowanych na terenie na którym istnieje największa potrzeba poprawy stanu wód zgodnie ze zaktualizowanym programem wodno-środowisk owym kraju,
- łącznej realizacji gospodarki wodnej i ściekowej,
- dochodu podatkowego gminy, w której jest planowana realizacja operacji (preferencje dla gmin o niższym dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca),
- bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana operacja(prefer encje dla gmin o wysokim poziomie bezrobocia),
- powiązania operacji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruktury szerokopasmowej,
- specyfiki regionu.
W przypadku operacji o tej samej liczbę punktów przewiduje się preferencje dla operacji których realizacja umożliwi oczyszczenie większej objętości ścieków.

Ma być:
"Przewiduje się preferencje dla operacji realizowanych na obszarach uboższych. Ponadto premiowane będą obszary, na których istnieje potrzeba poprawy stanu wód zgodnie z Programem wodno-środowisk owym kraju. O wyborze operacji zdecydują również uwarunkowania wynikające ze specyfiki regionu. Dodatkowo premiowane będą operacje kompleksowe, których realizacja obejmie zarówno gospodarkę wodną, jak i ściekową."

Cytuję uzasadnienie zmiany przygotowane przez ministerstwo:

"Obecne kryterium, które przewiduje preferencje dla operacji, których realizacja umożliwi oczyszczenie większej objętości ścieków uwzględnia wyłącznie przypadek, w którym tę samą liczbę punktów uzyskały operacje z zakresu gospodarki ściekowej. W przypadku gdy tę samą liczbę punktów uzyskają operacje z zakresu gospodarki wodnej, obecne kryterium nie rozstrzygnie o wyborze tych operacji. W związku z tym kryterium to jest bezskuteczne w określonych przypadkach i wymaga usunięcia z programu".

"Wprowadzenie przedmiotowej zmiany pozwoli na pełne i odpowiednie stosowanie przepisów UE w zakresie stosowania zasad wyboru operacji w typie „Gospodarka wodno-ściekowa” w działaniu „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” oraz określenie przez instytucję zarządzającą skutecznych kryteriów wyboru operacji w stosownych przepisach prawa krajowego."
| | |