Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pieniądze na gospodarkę odpadami

Pieniądze na gospodarkę odpadami fotolia.pl

Do 29 grudnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi piąty nabór wniosków w ramach działania 2.2 programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekty mogą być składane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich podmioty i związki. Poziom dofinansowania wynosi 85 proc. Na konkurs przeznaczono 300 mln zł.

Dofinansowanie można otrzymać na dwa rodzaje przedsięwzięć. Po pierwsze, na inwestycje dotyczące wyłącznie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługujące powyżej 20 tys. mieszkańców lub wartość ich kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 2 mln zł. Po drugie, na inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie PSZOK. W tym przypadku kwalifikują się projekty obejmujące elementy infrastruktury w regionach gospodarki odpadami, w których uwzględniono komponent dotyczący termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Wymóg uznaje się za spełniony jeżeli odpady komunalne lub odpady wytwarzane z odpadów komunalnych pochodzących z regionu zgodnie z wpgo poddawane są termicznemu przekształceniu lub planowane jest poddawanie ich termicznemu przekształceniu. Dofinansowanie nie będzie udzielane na budowę nowych instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów lub na działania prowadzące do zwiększania mocy przerobowych istniejących instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Zakres rzeczowy projektu nie może dotyczyć instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

Więcej na temat naboru wniosków tutaj

Źródło: nfosigw.gov.pl

Sob., 11 Lst. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża