Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wytyczne EFS, rynek pracy: zmiany

Wytyczne EFS, rynek pracy: zmiany fotolia.pl

Ministerstwo rozwoju przygotowało propozycję aktualizacji wytycznych dla finansowania projektów dotyczących rynku pracy z Europejskiego Funduszu Społecznego. Podobnie jak w przypadku wytycznych dla projektów edukacyjnych modyfikacje dostosowują zapisy dokumentu do znowelizowanej ustawy wdrożeniowej i Umowy Partnerstwa oraz wprowadzają odniesienie do Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Aby przypomnieć sobie, co zmieniło się merytorycznie w zakresie polityki społecznej w Umowie Partnerstwa, polecamy odświeżenie artykułu, w którym o tym pisaliśmy (tutaj). Natomiast temat zmian w ustawie wdrożeniowej poruszaliśmy m.in. tutaj.

Do słownika pojęć wprowadzono nowe definicje, m.in.: gospodarstwa domowego, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin; osoby ubogiej, pracującej; reemigrantów i repatriantów; a także określenia miast średnich. Rozszerzona została nazwa realizowanych projektów - obok „aktywizacji zawodowej” dodano „poprawę sytuacji osób na rynku pracy”. Wśród warunków realizacji projektów podkreślono aspekt osiągnięcia oczekiwanego stopnia efektywności zatrudnieniowej również w wymiarze lokalnego obszaru, na którym realizowany jest projekt, a nie jak dotąd tylko w regionie. Obok kryterium zatrudnieniowego wprowadzono kryterium efektywności zawodowej i dodano możliwość stosowania kryteriów określających minimalny poziom „sukcesu edukacyjnego”. Umożliwiono korzystanie z dofinansowania w ramach priorytetów inwestycyjnych 8i, 8ii także byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

Co najmniej 60 proc. uczestników realizowanych projektów ma być osobami pochodzącymi z grup: młodych (15-29), w wieku 50 lat i więcej, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, inne określone w POWER lub RPO. Uczestnikami projektów realizowanych w ramach priorytetów inwestycyjnych 8i, 8ii, 8iii mogą być również imigranci i reemigranci; osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny; ubogie pracujące; osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia; osoby młode w wieku od 15. do 29. roku życia, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy; bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat.

Z pozostałymi zmianami wytycznych można zapoznać się tutaj. Uwagi do zaproponowanych korekt można zgłaszać do 16 października.

Źródło: funduszestrukturalne.gov.pl

Wt., 3 Prn. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża