Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wnioski o dofinansowanie a informacja publiczna

Wnioski o dofinansowanie a informacja publiczna fotolia.pl

Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją bezspornie nie mieszczą się w pojęciu informacji publicznej.

Wnioski takie mogą ewentualnie zawierać informację publiczną, o której mowa w art. 6 pkt 2 (o majątku, którym dysponują władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, art. 4 u.d.i.p.) i w art. 6 pkt 5 (o majątku publicznym). Celem takich wniosków jest bowiem pozyskanie środków finansowych. O ile więc wnioski zostaną uwzględnione i pomoc zostanie udzielona, zmieni się sytuacja finansowa wnioskodawców, a zatem - jeśli są nimi podmioty, o których mowa w art. 4 u.d.i.p. - wnioski takie mogą być traktowane jako informacje o sprawach publicznych tj. o majątku podmiotów wykonujących zadania publiczne.

Sytuacja taka nie zachodzi natomiast wtedy, gdy wnioski nie zostaną uwzględnione - skoro bowiem podmiot publiczny nie uzyska dofinansowania, jego dotychczasowy majątek nie ulega zmianie, a więc złożony przez niego wniosek (ani treść tego wniosku wraz z dokumentacją) nie może być traktowany jako informacja publiczna, ponieważ jest on obojętny dla sytuacji majątkowej wnioskodawcy.

Inaczej natomiast traktowane są wnioski o dofinansowanie jeszcze przed ich rozpatrzeniem - w trakcie trwania konkursu, a więc w okresie kiedy jeszcze nie jest znany wynik konkursu, a więc gdy nie wiadomo czy zmieni się sytuacja majątkowa wnioskodawcy. Zgodnie z art. 28 ust. 8 z.p.p.r., stanowiącym przepis szczególny wobec u.d.i.p., wszelkie dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców, oceniane w trakcie trwania konkursu lub danej tury konkursu w przypadku konkursu otwartego, a także wszelkie dokumenty wytworzone lub przygotowane w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców, do czasu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie w ramach konkursu nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Po zawarciu umowy o dofinansowanie lub po zakończeniu danej tury konkursu informacje objęte tymi dokumentami mogą być natomiast udostępnione w trybie u.d.i.p., jednak jest to możliwe wyłącznie co do tych informacji, które mają charakter informacji publicznych w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p., gdyż tylko takie informacje podlegają ustawie o dostępie do informacji publicznej. Wniosek o dofinansowanie i załączniki do tego wniosku nie nabierają bowiem waloru informacji publicznej tylko dlatego, że złożone zostały z okazji ubiegania się o fundusze publiczne.

Natomiast gdy chodzi o uwzględnione wnioski o dofinansowanie, to podlegają one udostępnieniu w odrębnym trybie przewidzianym w art. 30a ust. 2 powoływanej wyżej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ("z.p.p.r."), który stanowi, że instytucja zarządzająca, pośrednicząca lub instytucja wdrażająca, zgodnie z systemem realizacji programu operacyjnego, ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Rozwiązanie przewidziane w tym przepisie ma na celu zapewnienie transparentności w zakresie rozdysponowania środków publicznych (unijnych) (względem zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych), jak i transparentności majątku podmiotów publicznych, występujących w roli wnioskodawców.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2017 r. (II SAB/Lu 22/17)

Źródło: CBOSA

Niedz., 10 Wrz. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk