Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Zmiany w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 fotolia.pl

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania zapisów programu do zmienianej Umowy Partnerstwa. Część zaproponowanych zmian ma również związek z przyjęciem przez rząd „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.),” oraz koniecznością dostosowania Programu do potrzeb jej realizacji. Przewidziano także wiele zmian programu zmierzających do efektywnego i sprawniejszego wydatkowania funduszy unijnych.           

Spośród zaproponowanych zmian o charakterze ogólnym do najważniejszych zaliczyć należy:

  • uzupełnienie wymiaru terytorialnego działań programu o miasta średnie, w tym tracące funkcje społeczno-gospodarcze,
  • uelastycznienie koordynacji oraz podziału zakresu wsparcia z funduszy UE między poziomem regionalnym (regionalne programy operacyjne) oraz krajowym. Chodzi też o korektę sposobów wyboru projektów w celu sprawniejszego zarządzania nimi (uzupełnienie o tryb konkursowy oraz pozakonkursowy).          

Wśród rozwiązań szczegółowych odnoszących się do poszczególnych sektorów Programu, za najważniejsze należy uznać m.in.:

  • realokację 120 mln euro z gospodarki odpadami na gospodarkę wodno-ściekową,
  • umożliwienie finansowania elementów inwestycji na śródlądowych drogach wodnych na wybranych odcinkach o parametrach III lub IV klasy drogi wodnej,
  • rezygnację ze wsparcia podziemnych magazynów gazu na rzecz silniejszego wsparcia inwestycji w infrastrukturę przesyłu gazu.

Źródło: www.mr.gov.pl

Sob., 15 Lp. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka