Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Podział zamówienia na części to uprawnienie nie obowiązek

Podział zamówienia na części to uprawnienie nie obowiązek fotolia.pl

Zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. Powyższe skłania zatem do wniosku, że kwestia podziału zamówienia jest uprawnieniem zamawiającego, a nie jego obowiązkiem.

Mając na uwadze możliwe konsekwencje w dostępie do zamówienia, decyzja o tym, że zamówienie nie będzie dzielone, przy postawionym zarzucie naruszenia art. 7 ust. 1 Ustawy, podlegać powinna ocenie w kontekście uzasadnionych potrzeb i korzyści, jakie może nieść taka formuła zamówienia dla zamawiającego. W niniejszej sprawie, zarówno cel zamówienia, jakim jest kompleksowe wyposażenie nowego budynku, jak i kwestia związana z jego finansowaniem, powoduje, iż Zamawiający nie może podzielić zamówienia na części. W ocenie składu orzekającego, ogłoszenie o zamówieniu nie ma na celu powielania wszystkich zapisów z siwz, a jego celem jest umożliwienie szerokiemu kręgu podmiotów powzięcie informacji o tym, że toczy się postępowanie, którym mogą być zainteresowani z racji prowadzonej działalności. Stąd informacje zamieszczane w ogłoszeniu są okrojone do tych elementów, które pozwalają na ustalenie czego ono dotyczy i na jakich warunkach jest prowadzone. W ocenie Izby nie można pomijać tego, że w ogłoszeniu wskazuje się miejsce publikacji siwz, która zawiera pełen opis warunków i wymagań zamawiającego, publicznie dostępnej już od dnia zamieszczenia ogłoszenia.

Brak oddzielnego zestawienia, które stanowiłoby powtórzenie zapisów zamieszczanych w poszczególnych fragmentach ogłoszenia nie powoduje uszczerbku w merytorycznej zawartości informacji możliwych do ustalenia na podstawie treści ogłoszenia. Nie można również pomijać tego, że obecnie oświadczenia składane są na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, załączanego do oferty. Dopiero wobec wykonawcy najwyżej ocenionego Zamawiający występować będzie o złożenie dodatkowych oświadczeń i dokumentów, co zmienia wagę informacji zamieszczanych w ogłoszeniu w tym znaczeniu, że nie mają tak istotnego znaczenia dla prawidłowego złożenia oferty. Nadal pozostają istotnym elementem procedury i muszą być w sposób precyzyjny wskazane przez Zamawiającego już na etapie wszczęcia postępowania. W przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego informacje o warunkach udziału i dokumentach dostępne są jednocześnie w dwóch dokumentach, tj. ogłoszeniu i siwz, do których wykonawcy mają pełen dostęp. Przy obszernych wymaganiach może się okazać, że limit znaków w ogłoszeniu uniemożliwia ich pełne opisanie i w takiej sytuacji Zamawiający będą zmuszeni odsyłać do zapisów siwz lub dokonywać sprostowania ogłoszenia poprzez jego uzupełnienie. W ocenie Izby, tego rodzaju sytuacje nie stanowią z automatu o naruszeniu Ustawy, jeżeli tylko zamawiający zadba o to, żeby wykonawcy mieli dostęp w ogłoszeniu do informacji o miejscu publikacji siwz możliwej do pobrania od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, a także zadba, aby informacje zamieszczone w ogłoszeniu oraz siwz nie były ze sobą sprzeczne.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 31 stycznia 2017 r. KIO 101/17

Źródło: www.przetargi.egospodarka.pl

Niedz., 16 Kw. 2017 0 Komentarzy Dodane przez: Marcin Maksymiuk