Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Eurofundusze 2014-2020: rozwój obszarów wiejskich (cz.2)

Eurofundusze 2014-2020: rozwój obszarów wiejskich (cz.2) fotolia.pl

Głównymi beneficjentami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - według opublikowanego przez resort rolnictwa i rozwoju wsi oraz skierowanego do konsultacji zarysu - będą gospodarstwa rolnicze. Jednak także samorządy znajdą w programie coś dla siebie. Niestety, poza jednym wyjątkiem twórcy projektu PROW pominęli powiaty.

Samorządy będą mogły odnaleźć się w następujących priorytetach:

Priorytet 3 "Poprawa organizacji łańcucha  żywnościowego i promowanie  zarządzania ryzykiem w rolnictwie". W ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" gmina lub związek międzygminny będą mogli pozyskać dofinansowanie na budowę lub modernizację targowisk oraz budowę, przebudowę, remont i wyposażanie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług.

Priorytet 4 "Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa". W ramach działania "Scalanie gruntów" starosta będzie mógł pozyskać fundusze na opracowanie projektu scalenia gruntów oraz na zagospodarowanie poscaleniowych gruntów, związane z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Priorytet 5 "Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym spożywczym i leśnym". Tu gminy będą mogły pozyskać pieniądze na założenia gruntów do zalesiania.

Priorytet 6 "Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich". W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” wsparcie dla gmin będzie mogło być udzielane na dwa rodzaje inwestycji:

  • Po pierwsze na odbudowę i poprawie stanu dziedzictwa kulturowego wsi, w tym: tworzenie planów ochrony zabytkowych układów urbanistycznych wraz z zabudową oraz rewitalizacji lub rekultywacji tego obszaru lub obiektów zabytkowych;
  • Po drugie na tworzenie, ulepszanie lub rozbudowywanie tzw. infrastruktury małej skali. To nowe pojęcie jest bardzo ważne, ponieważ ma zawierać m.in. drogi lokalne. Na interwencję przedstawicieli Związku Powiatów Polskich, zwracających uwagę, że obok gmin beneficjentami powinny być w tym przyoadku również powiaty, wiceminister Zofia Szalczyk wyjaśniła, iż póki co finansowanie dróg lokalnych to zapis warunkowy, ponieważ nie wiadomo czy Komisja Europejska zgodzi się na taką definicję pojęcia "infrastruktury małej skali", aby zawierało ono również lokalną infrastrukturę drogową.

W ramach priorytetu 6 funkcjonować będzie także znana już inicjatywa LEADER, na którą ma być przeznaczone co najmniej 5 proc. łącznego budżetu programu. Nowością w funkcjonowaniu LEADER-a ma być możliwość finansowania realizacji lokalnych strategii rozwoju również z udziałem innych funduszy niż tylko Europejski Fundusz Rolny i Rozwoju Wsi.

Źródło: projekt PROW 2014-2020 i materiały dla członków grupy roboczej

Śr., 29 Mj. 2013 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża