Warszawa już wie na co chce eurofundusze

Warszawa już wie na co chce eurofundusze fotolia.pl

Warszawa społeczna, innowacyjna i zrównoważona – to trzy hasła opisujące pakiet przedsięwzięć, które stolica chciałaby zrealizować dzięki funduszom europejskim w latach 2014-2020. Propozycje projektów są wynikiem trzech debat z mieszkańcami stolicy. Przygotowany przez władze miejskie dokument, oprócz wskazania konkretnych inwestycji, zawiera również szereg postulatów skierowanych do MRR, dotyczących wdrożenia mechanizmów, które umożliwią realizację tych projektów.

Postulaty przedstawił 6 czerwca wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Zostały one zebrane w trzech blokach:

  • Warszawa społeczna - postulaty w tym obszarze dotyczą m.in. większej elastyczności w wydatkowaniu środków unijnych na poziomie lokalnym czy też większej integracji środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS);
  • Warszawa innowacyjna – w tym obszarze podkreślono znaczenie klastrów oraz przedstawiono propozycje funkcjonowania tego mechanizmu (np. cykliczne nabory, zwiększona rola koordynatora klastra);
  • Warszawa zrównoważona – postulaty dotyczą przede wszystkim działania Funduszu Spójności (m.in. jak najszerszy zakres możliwości finansowania transportu miejskiego czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym).

Odnosząc się do przedstawionych postulatów, wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski zaznaczył, że wszystkie projekty, na które Warszawa chce uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych, będą musiały się wpisywać się w cele programów operacyjnych na lata 2014-2020. – Nie wyobrażamy sobie dobrego zaprogramowania funduszy europejskich bez głosu Warszawy. Wiele z przedstawionych tutaj propozycji przedsięwzięć wpisuje się w to, co można nazwać sensem przyszłej perspektywy UE, czyli na przykład budowę konkurencyjności gospodarki czy działanie na rzecz włączenia społecznego – powiedział. Podkreślił także znaczenie konsultacji tego typu dokumentów z mieszkańcami – Tak właśnie wyobrażamy sobie zarządzanie funduszami i planowanie wsparcia. Powinno się ono odbywać w sposób otwarty i partycypacyjny - dodał.

Wiceminister Orłowski przedstawił również proponowane na perspektywę 2014-2020 mechanizmy, które odpowiadają na postulaty zawarte w dokumencie Warszawy. Są to m.in. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, przekazanie większej ilości środków na poziom regionalny czy możliwość finansowania działań w zakresie cyfryzacji z nowego Programu Polska Cyfrowa.

Z postulatami o propozycjami projektów można zapoznać się na stronie internetowej m. st. Warszawy:
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/plan-dla-warszawy-2014-2020 

Źrodło: mrr.gov.pl

Pon., 10 Czrw. 2013 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża