Eurofundusze 2014-2020: Konsultacje projektu Umowy Partnerstwa

Eurofundusze 2014-2020: Konsultacje projektu Umowy Partnerstwa fotolia.pl

Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument określający strategię wykorzystania przez Polskę funduszy europejskich na lata 2014-2020. Powstał on na bazie założeń przyjętych przez rząd w styczniu br. Konsultacje dokumentu potrwają do 30 sierpnia. Opracowanie ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa i przedłożenie projektu dokumentu Radzie Ministrów zaplanowano na listopad br. Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez Radę Ministrów, dokumenty zostaną przekazane do notyfikacji Komisji Europejskiej.

Dokument przedstawia m.in.: analizę potrzeb rozwojowych kraju, zróżnicowanie terytorialne i kluczowe bariery w kontekście strategii Europa 2020; cele i priorytety działań w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami; zakres finansowania działań z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz układ programów na lata 2014-2020, zarys systemu finansowania i wdrażania. 23 lipca odbędzie się w Warszawie konferencja poświęcona konsultacjom dokumentu.

Resort rozwoju regionalnego deklaruje, że w dokumencie uwzględniono opinie partnerów społecznych i gospodarczych. "Dużą wagę przypisano też do efektów prac różnego rodzaju grup roboczych, spotkań bilateralnych oraz prowadzonej regularnie debaty strategicznej z udziałem partnerów społecznych i gospodarczych w ramach Krajowego Forum Terytorialnego oraz debat eksperckich.".

W najbliższym czasie przedstawimy naszym Czytelnikom najważniejsze zapisy dokumentu, mając na uwadze potrzeby jednostek samorządu terytorialnego oraz postulaty zgłaszane przez nasze środowisko od momentu opublikowania w styczniu założeń Umowy Partnerstwa 2014-2020, podnoszone wielokrotnie przez przedstawicieli korporacji samorządowych.

Niemniej zachęcamy juz dziś do zapoznania sie tym dokumentem. projekt Umowy Partnerwta można przeczytać na podanej niżej stronie MRR. Tam tez można zgłosić się na konferencję konultacyjną 23 lipca.

Źródło: mrr.gov.pl

 

Pt., 19 Lp. 2013 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża