Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Profilaktyka chorób zakaźnych to dobra praktyka CSR w firmach i samorządach

Profilaktyka chorób zakaźnych to dobra praktyka CSR w firmach i samorządach fotolia.pl

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) staje się powoli standardem i integralnym elementem strategii zarządzania. Korzyści płynące z działań CSR dostrzegają już nie tylko międzynarodowe korporacje, ale też firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz samorządy. Szeroka dyskusja na ten temat odbyła się 21 października podczas debaty online pt. „Odpowiedzialność za zdrowie. Profilaktyka chorób zakaźnych jako dobra praktyka CSR w miejscu pracy i element zrównoważonego rozwoju regionu”, zorganizowanej w ramach projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka. Obecni podczas debaty eksperci ds. zdrowia, przedstawiciele pracodawców i praktycy samorządowi udowadniali, że projekty prozdrowotne stanowią doskonały kierunek działań CSR i warto je wdrażać szczególnie teraz, w dobie pandemii COVID-19.

Rok 2020 przejdzie niewątpliwie do historii jako „rok pandemii COVID-19” oraz jej społecznych, zdrowotnych i ekonomicznych konsekwencji. Wydarzenia związane z obecną sytuacją epidemiologiczną pokazują, jak istotna jest prewencja związana z rozprzestrzenianiem się szeroko rozumianych chorób zakaźnych, nie tylko choroby COVID-19, wywołanej przez wirus SARS-Cov-2. Przed wieloma z nich możemy się dziś skutecznie zabezpieczyć. Polscy i światowi eksperci rekomendują, aby chronić m.in. osoby dorosłe przed bakteriami i wirusami, będącymi przyczyną chorób układu oddechowego, mogącymi nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. W czasie poprzednich debat zorganizowanych w ramach projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka, eksperci zwracali szczególną uwagę na konieczność wdrażania programów profilaktyki m.in. grypy oraz infekcji pneumokokowych i meningokokowych.

Szczepienia ochronne są najskuteczniejszą metodą zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych, dlatego właśnie teraz, podczas pandemii COVID-19 warto inwestować środki i energię w profilaktykę i edukację związaną ze szczepieniami. Miejsce pracy jest często niedocenianym ogniwem w profilaktyce i prewencji chorób zakaźnych. Tymczasem stworzenie odpowiednich warunków pracy, w których pracownicy czują się bezpiecznie powinno być jednym z priorytetów odpowiedzialnych przedsiębiorców. Oprócz korzyści wizerunkowych i silniejszej identyfikacji załogi z firmą, pracodawca może tu liczyć na wymierne profity ekonomiczne, jak obniżenie kosztów związanych z absencjami.

Korzyści z prowadzenia projektów prozdrowotnych, w tym tak ważnych działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych, dostrzegają też samorządy. Poprawa świadomości i kondycji zdrowotnej danej społeczności oraz obniżenie kosztów leczenia wielu chorób to tylko niektóre z nich. Samorządy realizują liczne lokalne i regionalne programy polityki zdrowotnej, chociaż często nie określają tych działań mianem CSR. Występują w podwójnej roli, ponieważ dbają o lokalne społeczności, a także zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pracowników.

Realizując działania prozdrowotne samorządy współpracują z organizacjami zrzeszającymi pracodawców, a współpraca ta, jak pokazują przykłady, przynosi wymierne korzyści. Wspólne działania biznesu, organizacji pozarządowych i JST to sposób na lepsze wykorzystanie zasobów i możliwości, którymi dysponuje każdy z partnerów. Wielostronna współpraca pozytywnie wpływa też na budowanie zaufania i obywatelskości w społeczeństwie. I chociaż zadania każdego z sektorów – prywatnego, publicznego i społecznego – są nieco inne, ta forma współpracy, doskonale sprawdza się m.in. w obszarze promocji zdrowia.

Integracji środowisk sprzyja edukacyjny projekt Zdrowie Człowiek Profilaktyka, organizując liczne spotkania, debaty i warsztaty oraz oferując wiele przydatnych narzędzi, ułatwiających inwestycje w działania prozdrowotne.

CSR to innowacyjny sposób myślenia, który może stać się doskonałym bodźcem dalszego rozwoju firm, niezależnie od ich wielkości, a – w szerszej perspektywie – także elementem zrównoważonego rozwoju struktur samorządowych. Organizacje, które w sposób przemyślany i konsekwentny zaplanują swoje cele strategiczne w powiązaniu z koncepcją CSR, mogą osiągnąć wymierne korzyści. Działania te pomagają budować długofalowe, oparte na zaufaniu relacje z interesariuszami, wpływają na wzrost atrakcyjności miejsca pracy lub regionu, co wiąże się z przyciąganiem wartościowych pracowników, partnerów biznesowych i inwestorów. Doskonałym kierunkiem działań CSR są projekty prozdrowotne. Przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego, angażując się w profilaktykę zdrowotną, w tym szczególnie profilaktykę chorób zakaźnych, bezpośrednio wpływają na podniesienie jakości życia całego społeczeństwa.

Źródło: ip

Wt., 20 Prn. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska