Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Duże zmiany w diagnostyce laboratoryjnej

Duże zmiany w diagnostyce laboratoryjnej fotolia.pl

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej, która ma kompleksowo regulować kwestie dotyczące zasad i warunków wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, zasad i warunków wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zasad nadzoru i kontroli medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz zasad organizacji i działania samorządu diagnostów laboratoryjnych.

Nowa ustawa ma zastąpić ustawę o diagnostyce laboratoryjnej. Nowa ustawa ma uaktualnić i doprecyzować czynności diagnostyki laboratoryjnej. Czynnościami diagnostyki laboratoryjnej będą także badania wykonywane na potrzeby organu ścigania lub wymiaru sprawiedliwości. Kształcenia przeddyplomowego przygotowującego do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego ma odbywać się na zasadach analogicznych jak obecnie. Natomiast kształcenie podyplomowe zostało uaktualnione i doprecyzowane.  Przyjęto także zasadę, że diagnosta laboratoryjny ma prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych. Formami doskonalenia zawodowego diagnosty laboratoryjnego mają być: kursy doskonalące, kursy kwalifikacyjne, kursy realizowane za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem,  posiedzenia naukowo – szkoleniowe, kongresy, zjazdy, konferencje lub sympozja naukowe, studia podyplomowe oraz samokształcenie. Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie przepisu umożliwiającego diagnoście laboratoryjnemu legitymującemu się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia. Projekt przewiduje także wprowadzenie do sześciu dni płatnego urlopu szkoleniowego, który diagnosta laboratoryjny może wykorzystać na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego.

W projekcie przewidziano wprowadzenie przepisów umożliwiających wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych - diagności wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej podlegaliby wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Czynności z zakresu medycyny laboratoryjnej, które nie są świadczeniami zdrowotnymi (działalność laboratoryjna) będą działalnością gospodarczą regulowaną. Podmioty wykonujące tę działalność podlegałyby (podmioty laboratoryjne) obowiązkowi wpisu Rejestru Podmiotów Laboratoryjnych. Organami prowadzącymi ten rejestr byliby wojewodowie.  Aktualnie zagadnienie prowadzenia badań laboratoryjnych na materiale biologicznym pochodzącym od ludzi dla celów innych niż lecznicze, poza ustawowym uregulowaniem możliwości prowadzenia medycznych laboratoriów diagnostycznych przez uczelnie, nie jest uregulowane. Proponowana ustawa ma uregulować te kwestie.

W nowej ustawie zostaną doprecyzowane przepisy w zakresie sprawowania przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych nadzoru nad wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz zasady przeprowadzania wizytacji medycznych laboratoriów diagnostycznych.

Projekt przewiduje również wprowadzenie minimalnej normy zatrudnienia, zgodnie z którą w medycznym laboratorium diagnostycznym w pełnym wymiarze czasu pracy będzie  kierownik oraz co najmniej dwóch diagnostów laboratoryjnych.

Planuje się również wprowadzenie zmian w zakresie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika laboratorium. Kierownikiem będzie mogła być osoba posiadającą tytuł specjalisty w jednej z dziedzin medycyny mających zastosowanie w medycynie laboratoryjnej, odpowiedzialna za organizację i funkcjonowanie laboratorium w tym, za spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa. Wskazane zostały w projekcie ustawy podstawowe obowiązki kierownika laboratorium. Funkcję kierownika laboratorium można będzie pełnić w pełnym wymiarze godzin pracy w jednym laboratorium.

Projekt dostępny jest tutaj.

Czw., 6 Sp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel