Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA o grzywnie w celu przymuszenia do szczepienia: pacjent nie może powołać się na klauzulę sumienia

WSA o grzywnie w celu przymuszenia do szczepienia: pacjent nie może powołać się na klauzulę sumienia fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że grzywna w celu przymuszenia do wykonania obowiązku poddania małoletniego syna Skarżącego obowiązkowym szczepieniom ochronnym, nałożona na podstawie art. 119 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, została nałożona prawidłowo.

Sąd wskazał, że obowiązek szczepień ochronnych jest uregulowany prawnie (ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych) – i ma ścisły związek z zapobieganiem szerzenia się chorób zakaźnych u osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. WSA przypomniał o tym, że profilaktyka przed chorobami epidemicznymi jest konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych (art. 68 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

Ponadto w ocenie WSA ustawowy obowiązek szczepień ochronnych oznacza niedopuszczalność korzystania z tzw. klauzuli sumienia, tj. uprawnienia pacjenta do odmowy poddania się świadczeniu zdrowotnemu z powołaniem się na art. 16 ustawy o prawach pacjenta. Zdaniem Sądu trafnie wskazuje się w orzecznictwie, że art. 16 tej ustawy znajduje zastosowanie, jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej (art. 15). Taką zaś odrębną ustawą według WSA jest m.in. ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która przewiduje obowiązek poddawania się szczepieniom ochronnym. Jak stwierdził Sąd, ustawa ta nie przewiduje prawa pacjenta do odmowy wyrażenia zgody na szczepienie ochronne; wręcz przeciwnie – statuuje ogólny obowiązek poddania się szczepieniom ochronnym. Jedynie w sytuacji wskazań lekarskich, gdy lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia, lekarz kieruje osobę objętą obowiązkiem do konsultacji specjalistycznej (art. 17 ust. 5 ustawy) – podkreślił WSA. Tym samym według Sadu ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stanowi lex specialis w stosunku do ustawy o prawach pacjenta w zakresie możliwości odmowy poddania się szczepieniu ochronnemu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2020 r., VII SA/Wa 2835/19

Źródło: CBOSA

Czw., 6 Sp. 2020 1 Komentarz Dodane przez: Bartłomiej Zydel

Komentarze

Ola
0 # Ola 2020-08-31 22:02
Konstytucja mówi inaczej.
| | |