Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Niepubliczny ZOZ zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej

Niepubliczny ZOZ zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej fotolia.pl

Skan umowy na świadczenie usług ambulatoryjnych ma walor informacji publicznej - tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 25 czerwca 2020 r. (IV SAB/Wr 186/20).

W powołanej sprawie Sąd uznał, że podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej jest niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, mający podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakt na udzielanie świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych. W związku z tym należy on do kategorii podmiotów wykonujących działania publiczne, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Analogicznie więc realizacja zawartej z gminą przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej umowy na świadczenie usług zdrowotnych jest przejawem wykonywania zadań publicznych w zakresie zdrowia, a przede wszystkim dotyczy rozporządzania majątkiem publicznym (komunalnym) w ramach zawartego na ten cel kontraktu między gminą a niepublicznym zakładem zdrowotnym. W takim znaczeniu, Sąd generalnie ujmując, stwierdził, że żądany we wniosku przez skarżącego skan umowy zawartej przez spółkę z gminą na świadczenie usług ambulatoryjnych na terenie gminy ma walor informacji publicznej. W orzecznictwie i doktrynie ugruntował się pogląd, że informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa, przy czym informacją publiczną jest również treść umów cywilnoprawnych dotyczących majątku publicznego. Tego rodzaju dane stanowią przejaw gospodarowania środkami publicznymi, a zatem informację o majątku publicznym, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. c u.d.i.p.

Źródło: CBOSA

Pt., 31 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka