Ankiety dotyczące prędkości Internetu w POZ i AOS

Ankiety dotyczące prędkości Internetu w POZ i AOS fotolia.pl

Do 7 sierpnia 2020 r. został wydłużony termin na wypełnienie ankiet  na temat jakości i prędkości dostępu do Internetu w placówkach POZ i AOS.

Dane przekazywane za pośrednictwem ankiety pozwalają na lepsze planowane działań Ministerstwa Zdrowia w zakresie poprawy jakości korzystania z e-usług wdrażanych i oferowanych w ramach systemu ochrony zdrowia. Ponadto placówki POZ i AOS, które zaangażują się w powyższe działania, będą miały szansę na uzyskanie dofinansowania mającego na celu poprawę jakości i prędkości Internetu.

Ankieta adresowana jest do wszystkich podmiotów leczniczych prowadzących działalność leczniczą, w których wykonywane są świadczenia w ramach: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Źródło: MZ 

Śr., 29 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek