Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Warmińsko-mazurskie. Inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia dla podmiotów leczniczych

Warmińsko-mazurskie. Inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia dla podmiotów leczniczych fotolia.pl

Od 31 lipca do 31 sierpnia br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z wyłączeniem podmiotów z obszaru  ZIT  Elbląga.

Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper dla ochrony zdrowia wspierane będą m.in. projekty polegające na:

Schemat B przeznaczony jest  dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne dla mieszkańców przynajmniej jednego powiatu (z wyłączeniem ośrodków specjalistycznych):

  • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie sprzęt – jako element projektu);
  • budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów (w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia  (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu);

Schemat C przeznaczony jest dla ośrodków specjalistycznych, tj. podmiotów leczniczych, w których przynajmniej na 3 oddziałach świadczenia wysokospecjalistyczne stanowią ponad 20% wartości wykonywanych świadczeń oraz podmioty monospecjalistyczne prowadzące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w trybie dłuższym niż jednodniowe:

  • doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie, sprzęt – jako element projektu);
  • budowa, rozbudowa, modernizacja ww. podmiotów (w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych) – inwestycje w obiekty i zakup wyposażenia (wraz z zastosowaniem TIK – oprogramowanie sprzęt – jako element projektu). 

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Serwis RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pt., 3 Lp. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba