Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czerwcowe posiedzenie Zespołu Zdrowia online

Czerwcowe posiedzenie Zespołu Zdrowia online fotolia.pl

16 czerwca br. odbyło się zdalne posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST w trybie zdalnym.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia licznych uwag zgłoszonych przez Unię Metropoli Polskich: brak przepisów pozwalających pracownikom całodobowych placówek pieczy instytucjonalnej przebywających w kwarantannie pracy z 100% wynagrodzeniem, brak przyjęcia jednolitych zasad w przepisach dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców, brak możliwości oddelegowania przez wojewodów personelu medycznego do izb wytrzeźwień prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz niekorzystne rozstrzygniecie dla osób będących w kwarantannie dot. 80% wynagrodzenia w sytuacji gdy miejscem kontaktu z potencjalnym zakażonym był zakład pracy.

Następnie poruszono potrzebę usprawnienia powiatowych urzędów pracy w związku z realizacją tarczy antykryzysowej. Resort przekazał informację o licznych błędach we wnioskach papierowych, z którymi borykały się PUP. Ponadto parę urzędów samoistnie skomplikowało sobie wypełnianie wniosków. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez resort  pożyczka dla przedsiębiorców ma być umarzana automatycznie, co spowoduje brak konieczności składania kolejnych dokumentów. Na 340 wszystkich PUP 290 zrealizowało już ponad 90% wniosków.  

Bernadeta Skóbel ze Związku Powiatów Polskich zwracała uwagę, że do organizacji napływają liczne sygnały ze strony PUP odnośnie problemów ze sprawną realizacją wniosków. Zwróciła też uwagę, że niezrozumiałe jest dlaczego nie można wymagać od przedsiębiorców, aby kontaktowali się z urzędem wyłącznie w sposób elektroniczny. Resort odpowiedział, że na dzisiaj 15% wniosków składanych jest w formie papierowej – nie wszyscy przedsiębiorcy maja rachunek bankowy, komputer czy Internet.

Następnie Ministerstwo Zdrowia, na wniosek ZPP o przedstawienie informacji o danych finansowych szpitali za rok 2019, przekazało, że przesunięto zatwierdzanie sprawozdań. Za 2019 r. są jedyne wstępne dane z uwagi na to, ze księgi rachunkowe są otwarte do końca pierwszego półrocza 2020 r. I tak zobowiązania ogólne szpitali SPZOZ wynoszą 13,7 mld zł, w tym jednostek prowadzonych przez samorząd terytorialny 10,4 mld zł (województwa 5,4 mld zł, powiaty 3,3 mld zł, miasta na prawach powiatu 1,6 mld zł, gminy 0,5 mld zł). Zobowiązana wymagalne szpitali wynoszą ogółem 1,97 mld zł, szpitali da których organem tworzącym jest samorząd terytorialny 1,3 mld zł (województwa 0,68 mld zł, powiaty 0,41 mld zł, miasta na prawach powiatu 0,25 mld zł, gminy 0,05 mld zł).

Starosta Andrzej Kalata poruszył temat trudnej sytuacji szpitali powiatowych oraz konieczności przyjrzenia się wysokości ryczałtu. Zdaniem starosty niemożliwym jest wykonanie kontraktów, którymi obecnie dysponują szpitale ze względu na Koronawirusa. Nikt nie powinien mieć w 2021 roku niższego ryczałtu niż miał w roku 2020.

Kolejno pochylono się nad koniecznymi zmianami w przepisach prawa pracy w związku z zalecanym rotacyjnym systemem pracy pracowników domów pomocy społecznej. Ministerstwo wskazało, że przygotowywana jest pewna propozycja wprowadzenia tego typu  zmian, jednak resort nie jest w stanie podać terminu kiedy to nastąpi.

Ostatnim punktem spraw różnych była informacja o planowanych, w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych, projektach mających na celu wsparcie domów pomocy społecznej oraz podmiotów leczniczych. Ministerstwo udzieliło informacji, że na bieżąco są udzielane finanse w ramach funduszu prowadzonego przez BGK oraz środków UE podmiotom leczniczym. Duża cześć środków jest już na chwilę obecną wykorzystana. Ministrowo przygotowuje się do nowej perspektywy.

Po zakończeniu spraw różnych przystąpiono do omówienia projektu informacji o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia  27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2018-2019. Zespół ustalił, że po zbiorczym przesłaniu pisemnych odpowiedzi na zgłoszone uwagi wyda opinię w trybie obiegowym.

Kolejno omówiono projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2020-2030. Do projektu tego zostały złożone liczne uwagi.  Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich zwracał uwagę, że w 2020 r. wciąż nie wiemy ile w Polsce jest osób niepełnosprawnych i opieramy się na spisie z 2011 r. Bernadeta Skóbel z ZPP podkreślała, że w projekcie nie wskazano źródeł finansowania nowych zadań a w obecnych ramach finansowych nie jest możliwa realizacja wskazanych zadań. Ponadto likwidacja DPS do roku 2030 jest całkowicie nierealna. Opiekę środowiskową też należy zorganizować a DPS nie da się zlikwidować z dnia na dzień. Ostatecznie projekt ten uzyskał opinie negatywną Zespołu.

Na koniec przedstawiono projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Przedstawicielka resortu wskazała, że przy okazji tego projektu uaktywniły się też inne zawody medyczne np. rehabilitanci, którzy również chcieliby realizować samodzielnie porady. Projekt ten uzyskał opinie pozytywną Zespołu.

Sob., 20 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek