Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program przeciwdziałania skutkom choroby COVID-19 w województwie podkarpackim

Program przeciwdziałania skutkom choroby COVID-19 w województwie podkarpackim fot. pixabay.com

COVID-19 to nowa choroba, której przebieg kliniczny jest dopiero przedmiotem licznych obserwacji i analiz. Jak wynika z dostępnych doniesień tzw. „ozdrowieńcy”, czyli osoby, które pomyślnie zakończyły okres przebiegu choroby potwierdzony negatywnym wynikiem testu na obecność wirusa w organizmie, w efekcie przebytych stanów zapalnych doświadczają licznych, bardzo poważnych uszczerbków na zdrowiu w postaci powikłań oraz nieodwracalnych zmian w funkcjonowaniu np. płuc.

W związku z powyższym Marszałek Województwa Podkarpackiego zainicjował projekt badawczo-inwestycyjny, niosący pomoc mieszkańcom, którzy zakończyli okres choroby Covid 19, by jak najszybciej mogli wrócić do pełnego zdrowa i normalnego funkcjonowania w życiu społecznym, ale również by ustrzec przed dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa.

Podpisany przez sygnatariuszy 12 maja br. list intencyjny, inaugurujący działania poświęcone tej kwestii rozpoczyna wspólne działania kilku najważniejszych instytucji w regionie przy realizacji „Programu przeciwdziałania skutkom choroby COVID-19 w województwie podkarpackim”.

Celem Programu jest opracowanie i wdrożenie w perspektywie średnio- i długoterminowej projektów, działań oraz przedsięwzięć zmierzających do integracji osób, które pomyślnie zakończyły okres przebiegu choroby COVID-19 w społeczeństwie, w szczególności, w zakresie możliwości powrotu na rynek pracy, poprzez monitorowanie ich stanu zdrowia, leczenie i rehabilitację.

Program realizowany będzie poprzez odrębne, skoordynowane projekty, przy zapewnieniu środków na ich sfinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, ze środków przyszłej perspektywy finansowej UE, ze środków budżetu państwa, budżetu województwa podkarpackiego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia i innych źródeł.

Projekty będą miały przede wszystkim wymiar badawczo – epidemiologiczny, leczniczy i rehabilitacyjny,  a także zapewnią niezbędny sprzęt i wyposażenie dla beneficjentów i partnerów projektu wraz z niezbędnymi pracami dostosowawczymi w zakresie ich infrastruktury. Głównymi koordynatorami projektów będą Uniwersytet Rzeszowski oraz Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Samorząd Województwa Podkarpackiego

Śr., 10 Czrw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba