Działalność ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej I stopnia referencyjnego

Działalność ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej I stopnia referencyjnego fotolia.pl

Wraz z początkiem kwietnia 2020 r. swoją działalność rozpoczęły ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Są to placówki zatrudniające specjalistów - psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Mogą zgłaszać się do nich rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna  prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

  • porada psychologiczna diagnostyczna,
  • porada psychologiczna,
  • sesja psychoterapii indywidualnej,
  • sesja psychoterapii rodzinnej,
  • sesja psychoterapii grupowej,
  • sesja wsparcia psychospołecznego,
  • wizyta, porada domowa lub środowiskowa.

Obecnie, ze względu na sytuację epidemiczną, pomoc udzielana jest za pomocą narzędzi teleinformatycznych. W przyszłości praca ośrodków będzie oparta na pracy środowiskowej – przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Obecnie umowy na udzielanie świadczeń podpisało 138 ośrodków, z czego mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, 120 rozpoczęło już działalność i udziela pomocy zgłaszającym się pacjentom i ich rodzinom. Procedury konkursowe, których celem będzie wyłonienie kolejnych placówek zostaną wznowione najszybciej jak to możliwe.

Źródło: MZ

Pon., 11 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Alicja Cisowska