Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ograniczenia w pracy do jednego podmiotu leczniczego – dodatkowe środki

Ograniczenia w pracy do jednego podmiotu leczniczego – dodatkowe środki fotolia.pl

Minister zdrowia polecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia przekazanie podmiotom wykonującym działalność leczniczą wpisanym do wykazu, opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą, w których udzielane są świadczenie zdrowotne w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na przyznanie osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Świadczenia te będą przeznaczone dla osób, które zostały objęte ograniczeniem możliwości pracy tylko do jednego podmiotu leczniczego. Wysokość środków finansowych dla danego podmiotu z przeznaczeniem na wypłaty dodatkowych świadczeń będzie ustalana w oparciu o informacje przekazywane przez kierujących podmiotami, w których świadczeń udzielają osoby objęte ograniczeniem zatrudnienia.

Kwota świadczenia dodatkowego ustalana będzie jako 80% wartości wynagrodzenia uzyskiwanego poza miejscem, w którym po wprowadzeniu ograniczenia dana osoba będzie udzielała świadczeń, albo 50% wartości wynagrodzenia uzyskiwanego w miejscu, w którym po wprowadzeniu ograniczenia dana osoba będzie udzielała świadczeń. Powyższa kwota nie może być wyższa niż 10 000 zł.
W przypadku objęcia ograniczeniem, przez niepełny miesiąc, świadczenie dodatkowe za ten miesiąc podlegać będzie proporcjonalnemu obniżeniu.

Powyższa kwota uwzględniać będzie pozostające po stronie pracodawcy koszty na składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Źródło: NFZ

Sob., 9 Mj. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek