Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowy wzór deklaracji wyboru POZ

Nowy wzór deklaracji wyboru POZ fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Zaplanowano następujące zmiany.

W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia ograniczony został zakres danych, zawartych we wzorach deklaracji wyboru z uwagi na bezprzedmiotowość bądź bezzasadność zbierania tych danych. Zgodnie z projektem deklaracje nie będą zawierały: nazwiska rodowego, płci, numeru karty ubezpieczenia zdrowotnego albo numeru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, kodu oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz podpisu osoby przyjmującej deklaracje wyboru.

Przykładem bezzasadnego zbierania danych jest chociażby pozyskiwanie od pacjenta informacji o jego płci, podczas gdy tę informację można „odczytać” z numeru PESEL.

Nowe brzmienie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej wprowadza także możliwość złożenia deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Projekt rozporządzenia ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r., oprócz przepisu, w zakresie tzw. wspólnej deklaracji” wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ oraz lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ, który ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

Z całością rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Czw., 30 Kw. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek