Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy za kwarantannę należy się wynagordzenie? Kto za nie płaci?

Czy za kwarantannę należy się wynagordzenie? Kto za nie płaci? fotolia.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystosował informację w sprawie uprawnień do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji. W związku z realnym zagrożeniem koronawirusem i wciąż jeszcze powracających z zagranicznych podróży (szczególnie Włoch i Tajlandii), kwarantanną mogą zostać objęci niektórzy pracownicy. Co w takiej sytuacji - czy należy się im wynagrodzenie? Kto ponosi koszt?

Zgodnie z przepisami państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. Decyzja inspektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach.

Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne decyzję o zastosowaniu kwarantanny można dostarczyć pracodawcy lub ZUS już po zakończeniu kwarantanny.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły lub przedszkola czy żłobka, do której uczęszcza dziecko.

Rodzic ma także prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, jeżeli powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka. Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana analogicznie jak choroba dziecka. Oznacza bowiem niemożność wykonywania pracy przez jednego z rodziców dziecka w związku z koniecznością zapewnienia mu opieki.

Źródło: ZUS

Sob., 7 Mrz. 2020 3 Komentarze Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek

Komentarze

Piotr Nowacki
0 # Piotr Nowacki 2020-04-29 12:05
Syn mojego pracownika powrócił z zagranicy(Holan dia) , Pracownik jest zdrowy nie pojawił się w pracy przez 2 tygodnie. Po 2 tygodniach przysłał pismo o przebytej kwarantannie . Domaga się wypłacenia świadczeń.
Ja jestem na zasiłku rehabilitacyjny m a firma jest na postoju. Jak mam w takiej sytuacji postąpić.
.
| | |
Autorka
0 # Autorka 2020-04-29 12:37
Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 kwietnia br. osoba poddana obowiązkowej kwarantannie, która przekroczyła granice po 31 marca br., odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi . Oznacza to, że za okres obowiązkowej kwarantanny, osoby jej poddane, mają prawo do świadczeń z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 Kodeksu Pracy lub zasiłek chorobowy. W celu ich otrzymania potrzebne jest oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny razem z osobą powracającą z zagranicy. Takie oświadczenie pracownik składa u swojego pracodawcy. Jeżeli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej – nie później niż w terminie 7 dni przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.
| | |
DOROTA
-1 # DOROTA 2020-05-06 19:46
Żona pracownika, otrzymała decyzję z PPIS o nakazie kwarantanny na 14 dni w 04/20 tj w okresie kiedy ''automatycznie " osoby współzamieszkuj ące są poddane kwarantannie. Pracownik nie otrzymał imiennej decyzji. PPIS poinformował pracownika że podstawą do wypłaty świadczenia jest imienna decyzja żony i "Oświadcz o odbywaniu kwarantanny po przekroczeniu granicy".Pracow nik się upiera że powinniśmy mu wypłacić świadcz chorobowe, a ja mam wątpliwości-dec yzja PPIS nie dotyczy pracownika, Oświadczenie nie ma zastosowania - pracownik jak i jego żona nie przebywali za granicą. Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że w trakcie wystąpienia kontaktu z COVID-19, pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym. Pracownik się upiera,że chce otrzymać świadczenie, a ja uważam, że nie ma stosownej dokumentacji potwierdzającej odbycie kwarantanny. W mojej ocenie pracownik dobrowolnie poddał sie kwarantannie i nie ma podstawy do przerwania biegu urlopu jak również do wypłaty świadczenia chorobowego.
| | |