Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Starosto masz obowiązki w przypadku pojawienia się Koronawirusa!

Starosto masz obowiązki w przypadku pojawienia się Koronawirusa! fotolia.pl

Cała Europa żyje aktualnie tematem wirusa COVID-19 (Koronawirusa) i chociaż jeszcze w Polsce nie ma żadnego oficjalnie potwierdzonego przypadku zachorowania na tą chorobę (2 marca godz. 11.00 - red.), nie oznacza to, że jesteśmy całkowicie bezpieczni. Jak zapewnią Rząd do walki z epidemią jesteśmy świetnie przygotowani - jaki jest stan naszego przygotowania okaże się z pewnością w momencie gdy zostanie wykryty pierwszy przypadek choroby. Plan działania na wypadek wystąpienia COVID-19 określają wojewódzkie plany działania na wypadek wystąpienia epidemii. W dokumentach tych przewidziano szereg zadań działań jakie powinien podjąć starosta w przypadku wystąpienie epidemii na terenie podległego mu powiatu. Jakie to działania? - o tym przeczytasz w niniejszym artykule.

Zakres działań został podzielony ze względu na województwa, gdyż każde województwo posiada swój odrębny plan.

 1. Województwo śląskie - zadania dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego to: powiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS), powiadomienie komendy miejskiej/powiatowej Policji, realizowanie procedur powiatowego planu zarządzania kryzysowego. Natomiast wśród zadań dla starosty należy wskazać: udostępnienie lokali do uruchomienia obiektu kwarantannowego, dostarczenie środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych w planach przeciwepidemicznych, przeznaczonych do transportu osób/materiału.
   
 2. Województwo dolnośląskie - zadania starosty: koordynowanie działania we współpracy z PPIS w zakresie ograniczenia szerzenia się choroby na obszarze powiatu, rozwinięcie miejsca kwarantanny i zapewnienie funkcjonowania obiektu w czasie odbywania kwarantanny, organizacja przewozu osób do miejsca kwarantanny, zapewnienie (na podstawie wcześniej zawartych umów) wykonania procesu dekontaminacji, odbiór odpadów niebezpiecznych, właściwy pochówek osoby zmarłej na chorobę zakaźną, zapewnienie zapasu środków ochrony indywidualnej oraz odpowiednich środków wirusobójczych i dezynfekcyjnych, powiadomienie wojewody.
   
 3. Województwo lubuskie - zadania starosty: Koordynowanie  działania we współpracy z PPIS w zakresie ograniczenia szerzenia się choroby na obszarze powiatu, rozwinięcie miejsca kwarantanny i zapewnienie funkcjonowania obiektu w czasie odbywania kwarantanny, organizacja przewozu osób do miejsca kwarantanny, powiadomienie wojewody oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
   
 4. Województwo łódzkie - zadania starosty: opracowywanie powiatowych planów zarządzania kryzysowego, omówienie z zakładami opieki zdrowotnej, dla których starosta jest organem założycielskim w kwestii nałożenia na zakład opieki zdrowotnej w okresie epidemii obowiązku wykonania dodatkowych zadań, niezbędnych ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, zabezpieczenie miejsc izolacji i kwarantanny.
   
 5. Województwo małopolskie - zadania starosty: koordynowanie działania we współpracy z PPIS w zakresie ograniczenia szerzenia się choroby na obszarze powiatu, organizowanie miejsca kwarantanny i zapewnia funkcjonowanie obiektu w czasie odbywania w nim kwarantanny, przy czym przez organizację miejsca kwarantanny należy rozumieć: uruchomienie obiektu, zapewnienie noclegu dla osób odbywających kwarantannę, organizację wyżywienia, odbioru odpadów, itp., wyznacza osoby do pracy w obiekcie kwarantanny, organizuje przewóz osób do miejsca kwarantanny, przeprowadza szkolenia na stanowiskach pracy dla pracowników skierowanych do pracy w obiektach kwarantanny, zapewnia środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne, w razie potrzeby zapewnia na podstawie wcześniej zawartych umów: odbiór odpadów niebezpiecznych, właściwy pochówek osoby zmarłej na chorobę wysoce zakaźną, powiadomienie wojewody i Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
   
 6. Województwo warmińsko-mazurskie - zadania starosty: organizowanie przewozu pacjentów do miejsc kwarantanny bądź izolacji, wskazanie w powiatowym planie zarządzania kryzowego miejsc dekontaminacji środków transportu, zapewnienie transportu prób do Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Olsztynie, przekazywanie meldunków o szachrowaniach na choroby zakaźne bądź o zagrożeniu występowania tych chorób do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zabezpieczenie miejsca składowania i utylizacji odpadów medycznych wytworzonych na terenie działania jednostki samorządu terytorialnego.
   
 7. Województwo podlaskie- zadania starosty: opracowanie planów zarządzania kryzysowego, które będą stanowić podstawę działania dla powiatowych zespołów zarządzania kryzysowego w szczególności w zakresie zarządzania zasobami materialnymi i pracownikami, mającymi zasadnicze znaczenie w czasie epidemii, omówienie z podmiotami leczniczymi, dla których starosta jest organem założycielskim w kwestii nałożenia na podmiot leczniczy w okresie epidemii obowiązku wykonania dodatkowych zadań, niezbędnych ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenie miejsc izolacji i kwarantanny. W przypadku dużej ilości osób podejrzewanych o kontakt chorych starostwie włączają się do zabezpieczenia transportu dla osób, które będą musiały być przewiezione na kwarantannę do wyznaczonego obiektu. Transport osób do miejsc kwarantanny.

W województwach: kujawsko- pomorskim, lubelskim, opolskim i pomorskim plan nie wskazuje osób odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych działań. Plany te bardziej przypominają atlas występujących w Polsce historycznie chorób zakaźnych, niż rzeczywistego sposób postępowania w przypadku gdy epidemia miałaby miejsce.

W województwach podkarpackim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim nie przewidziano żadnych zadań, za których wykonanie odpowiedzialni są starostowie.

W województwie mazowieckim nie udało się pozyskać wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii w województwie mazowieckim, pomimo iż we wszystkich pozostałych województwach plany wyszukiwały się bezpośrednio poprzez przeglądarkę internetową. Nie przyniosło skutku poszukiwanie planu przez BIP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Fiaskiem zakończyła się również rozmowa telefoniczna z zapytaniem o to, gdzie owy plan się znajduje, w odpowiedzi na pytanie usłyszano cyt.: „Pierwsze słyszę”- oby to nie świadczyło o poziomie naszego przygotowania do walki z rozprzestrzeniającym się Koronawirusem.

Pon., 2 Mrz. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek