Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dolnośląskie. Dofinasowanie działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne, w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych

Dolnośląskie. Dofinasowanie działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne, w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych fotolia.pl

Od 24 lutego do 6 marca br. będzie można składać wnioski o dofinasowanie projektu z zakresu działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne, w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W ramach konkursu zostanie wybrany do dofinansowania jeden projekt, tj. jeden Beneficjenta będzie pełnił funkcję realizatora programu, którego zadaniem w ramach projektu będzie przeprowadzenie i koordynacja Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Dolnośląskiego w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; przedsiębiorcy; osoby prowadzące działalność gospodarczą; organizacje pozarządowe; podmioty ekonomii społecznej oraz podmioty lecznicze.

Realizatorem usług zdrowotnych zaplanowanych w ramach projektu musi być podmiot wykonujący działalność leczniczą, uprawniony do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Konkurs dotyczy wyboru realizatora programu realizowanego w ramach typu projektu 8.7.A., tj.  projektu z zakresu wdrożenia programów profilaktycznych, w tym działań zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Działania przewidziane do realizacji w projekcie muszą dotyczyć profilaktyki chorób odkleszczowych i muszą być zgodne z Regionalnym Programem Zdrowotnym Województwa Dolnośląskiego w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych, który jest ukierunkowany na minimalizację wpływu czynników ryzyka chorób odkleszczowych w grupach zawodowych szczególnie narażonych na ryzyko pokłucia przez kleszcze.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95% (85% środki europejskie, 10% budżet państwa). Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi 705 528 EUR (3 003 219 PLN).

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Portal Funduszy Europejskich

Śr., 22 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba