Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pielęgniarki w DPS a status pracownika ochrony zdrowia

Pielęgniarki w DPS a status pracownika ochrony zdrowia fotolia.pl

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów wystosował stanowisko w sprawie przywrócenie osobom świadczącym opiekę pielęgniarską w DPS statusu pracowników ochrony zdrowia oraz finansowania tej opieki ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Związek wskazuje, że zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej w wielu Domach Pomocy Społecznej jest koniecznością, szczególnie w domach dla osób przewlekle somatycznie chorych, a także osób niepełnosprawnych fizycznie. Zakres usług pielęgnacyjnych świadczonych w Domach jest wielokrotnie szerszy niż oferta finansowanych przez NFZ usług pielęgniarskiej opieki środowiskowej.

Do zadań pielęgniarki w DPS należą: uczestniczenie w przyjęciu mieszkańca, określanie bieżących potrzeb zdrowotnych mieszkańców, przygotowanie dokumentacji medycznej, zapewnienie opieki całodobowej - także w niedziele i święta, podawanie leków, zmiana opatrunków, pomoc w codziennej toalecie i wiele innych. Zakres tych czynności kwalifikuje się, zdaniem Związku, do finansowania z NFZ w ramach osobnego kontraktu lub bezpośredniego finansowania z Ministerstwa Zdrowia.

Realnym problemem pozostaje brak chętnych pielęgniarek do pracy w DPS z powodu różnic w wynagrodzeniach, pielęgniarek zatrudnionych w systemie opieki zdrowotnej i tych, które są zatrudnione w systemie opieki społecznej.  Najczęściej wynagrodzenie pielęgniarek w DPS stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia tj. w 2020 roku kwota 2600 zł brutto. Podczas gdy wynagrodzenie pielęgniarek zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia wynosi przeciętnie 5 000 zł brutto.

Dążenie do wyrównania płac pielęgniarek zatrudnionych we wskazanych systemach jest koniecznością. Utrzymywanie obecnych dysproporcji będzie powodowało, że pielęgniarki w dalszym ciągu masowo będą odchodzić z pracy w DPS do pracy w szpitalach i przychodniach.

Osobnym problemem, zdaniem Związku, pozostaje podawanie leków w warunkach instytucjonalnych. W obecnym stanie prawnym takie czynności nalezą do kompetencji pielęgniarki. W tym kontekście wysoko niepokojące jest zjawisko odejść wykwalifikowanych pielęgniarek z DPS do lepiej opłacanych placówek służby zdrowia. Taki tren może spowodować, że dyrektorzy DPS zostaną postawieni przed wyborem albo niepodania leków podopiecznym, albo podania ich przez personel nieposiadający odpowiednich uprawnień.

W opinii Związku wyjęciem z tej sytuacji będzie przywrócenie osobom świadczącym opiekę pielęgniarską statusu pracowników ochrony zdrowia, a także refundacja kosztów zatrudnienia pielęgniarek oraz rehabilitantów, zatrudnionych w DPS bezpośrednio ze środków Ministerstwa Zdrowia. Rozwiązanie takie pozwoli na zrównanie wynagrodzeń kadry medycznej, wyeliminowanie poczucia podwójnego finansowania pielęgniarskich usług medycznych i ograniczenie dodatkowego obciążenia budżetów samorządów.

Jednocześnie Związek podkreśla, że istniejący stan rzeczy godzi w podstawowe, wynikające z Konstytucji RP prawo dotyczące równego traktowania, różnicujące osoby o takich samych kwalifikacjach i obowiązkach.

Pt., 10 St. 2020 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek