Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ubezpieczenie osób z kryzysem psychicznym

Ubezpieczenie osób z kryzysem psychicznym fotolia.pl

Rzecznik Praw Pacjenta zawrócił się do towarzystw ubezpieczeniowych o zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia, dotyczących osób doświadczających kryzysu psychicznego. Interwencja ta wynika z licznych próśb napływających do RPP, ale także obserwacji własnych organu.

W przestrzeni publicznej osoby z zaburzeniami kreowane są jako niebezpieczne i nieprzewidywalne. Utrwalanie negatywnego postrzegania tych osób, przekłada się na znaczne utrudnianie funkcjonowania zarówno samych chorych jak i ich rodzin.  Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się z prośbą do firm ubezpieczeniowych o zastosowanie stosownych korekt w brzmieniu ogólnych warunków ubezpieczenia lub rozważenie możliwości złagodzenia obostrzeń związanych z leczeniem przez ubezpieczonych zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

Umowa ubezpieczenia na życie należy do kategorii umów dobrowolnych. Ogólne warunki tych ubezpieczeń mogą i w praktyce niemal zawsze zawierają określony katalog wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej, a więc takich zdarzeń, za które ubezpieczyciel na podstawie umowy ubezpieczenia nie odpowiada.

Rzecznik zwrócił uwagę na brzmienie ogólnych warunków ubezpieczenia regulujących m.in. zasady przyznawania świadczeń z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu. W tym względzie wskazał jednemu z ubezpieczycieli na niejednoznaczność stosowanej przez niego definicji pojęcia „szpital”, w świetle której: „W rozumieniu OWU szpitalem nie jest ośrodek dla psychicznie chorych”. Z jednej bowiem strony udzielana ochrona obejmuje pobyt w szpitalu spowodowane zaburzeniami psychicznymi lub zachowania, z drugiej zaś ma ona nie dotyczyć pobytu w ośrodku dla chorych psychicznie. Taka rozbieżność pomiędzy postanowieniami wzorca umownego jest niezgodna z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zgodnie z którym umowa ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczenia są formułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały.

Wątpliwości odnosiły się również do przywołania w ramach jednego podpunktu, jako okoliczności wyłączających odpowiedzialność, zarówno leczenia chorób psychicznych lub zaburzeń zachowania, jak i skutków użycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających (w praktyce np. zatrucie tego typu środkami). W odczuciu klientów może to powodować dyskomfort wiążący się ze stawianiem w jednym rzędzie chorób psychicznych ze stosowaniem używek, takich jak alkohol i narkotyki. Rzecznik wystąpił w związku z tym z prośbą o przeanalizowanie zasygnalizowanych uwag oraz zastosowanie stosownych korekt w brzmieniu ogólnych warunków ubezpieczenia.

Rzecznik zaproponował ponadto rozważenie złagodzenia stosowanych w umowach obostrzeń związanych z leczeniem przez ubezpieczonych zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Takim wyjściem naprzeciw potrzeb i słusznych interesów klientów są funkcjonujące na rynku ubezpieczeniowym rozwiązania, zgodnie z którymi pobyt w szpitalu spowodowany zaburzeniami psychicznymi jest włączony w zakres udzielanej ochrony, w ramach określonego limitu, ustalanego np. w odniesieniu do okresu jednego roku.

Źródło: RPP

Sob., 21 Gr. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek