Zachodniopomorskie. Walczymy z nowotworem

Zachodniopomorskie. Walczymy z nowotworem fotolia.pl

Na początku przyszłego roku rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy i raka jelita grubego obejmującej:

  • realizacje usług zdrowotnych,
  • działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu do badań profilaktycznych
  • działania edukacyjne z zakresu profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy kierowane do lekarzy POZ
  • zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania i z powrotem,
  • zapewnienie opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.
  • zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji zadań wynikających z realizowanego programu (m.in. mammobus, cytobus, kolonoskop).

O dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, których działalność statutowa dotyczy promocji i ochrony zdrowia oraz podmioty ekonomii społecznej, których założenia statutowe przewidują działania w zakresie lecznictwa lub promocji zdrowia.

Wnioski można składać w terminie od 03.01.2020 r. do 03.02.2020 r.

Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, w ramach Działania 6.8 Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90%, a minimalny poziom wkładu własny wynosi 10%.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. 

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Pt., 6 Gr. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Ewelina Kocemba