Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zaniechanie poboru podatku dla spółek powstałych z przekształcenia z SP ZOZ

Zaniechanie poboru podatku dla spółek powstałych z przekształcenia z SP ZOZ fotolia.pl

Do konsultacji publicznej skierowano projekt rozporządzenia przewidujący zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów stanowiących równowartość niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych wniesionych nieodpłatnie przez podmiot tworzący w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej do spółki kapitałowej powstałej na podstawie tej ustawy w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i dotyczy spółek kapitałowych, których wyłącznymi udziałowcami lub akcjonariuszami w dniu przekształcenia były podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu terytorialnego).

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano, że z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych m.in. nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku (art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. a ustawy). Spółki kapitałowe powstałe w wyniku przekształcenia SP ZOZ, nie mają zatem co do zasady prawa zaliczać w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie. Nie stanowią także przychodu, przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego (art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy).

Z projektem można zapoznać się tutaj.

Źródło: www.rcl.gov.pl

Sob., 9 Lst. 2019 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel