Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szpital jako podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej

Szpital jako podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej fotolia.pl

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: podmioty reprezentujące inne osoby i jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.

Szpital, który świadczy usługi medyczne na podstawie umowy z NFZ, jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej, w związku z ową okolicznością, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy. Skoro określone usługi są świadczone pacjentom a płatnikiem tychże usług jest NFZ to słuszne są konstatacje, że w zakresie usług finansowanych przez NFZ działalność spółki prawa handlowego wykonującej usługi medyczne podlega kontroli społecznej polegającej na obowiązku tejże spółki udzielania informacji publicznej. Okoliczność, że szpital nie wykonuje usług na rzecz pacjenta lecz na rzecz NFZ nie ma znaczenia. Bowiem to nie charakter węzła prawnego łączącego spółkę, pacjenta i NFZ przesądza o tym, że skarżący kasacyjnie jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, lecz niekwestionowana przez szpital okoliczność uzyskania środków publicznych w związku z zawarciem umowy z NFZ.

Nie jest prawdą, że spółka prawa handlowego świadcząca usługi medyczne nie realizuje zadań publicznych, nie odpowiada prawdzie. Zadania publiczne to dość ogólnie określone przedmioty i obszary działania państwa i jednostek publicznych w sferze życia publicznego. Są one realizowane w ramach procesu administrowania przede wszystkim przez organy administracji publicznej. Jednakże ogromna grupa zadań publicznych jest realizowana przez podmioty prywatne, które wprzęgnięte na podstawie różnych regulacji prawnych wykonują te zadania. Zatem okoliczność, że podmioty prywatne na podstawie stosowanych upoważnień wykonują zadania na zlecenie administracji publicznej nie czyni tych zadań niepublicznymi.

Wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2019 r., sygn. akt: I OSK 2594/17

Sob., 2 Lst. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka