Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

„Dlaczego warto być Zdrowym Miastem?”- konferencja zdrowotna w Krakowie

„Dlaczego warto być Zdrowym Miastem?”- konferencja zdrowotna w Krakowie fotolia.pl

Od 25 do 27 września w Krakowie odbywała się XXVIII Konferencja Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich „Dlaczego warto być zdrowym miastem? Jak poprawić warunki zdrowotne miast, tj. stan zdrowia ich mieszkańców oraz warunki środowiskowe.”

Konferencję rozpoczęły następujące wykłady inauguracyjne: wykład prof. dr hab. n. med. Adama Antczaka, specjalisty chorób płuc, dot. najważniejszych wyzwań w profilaktyce chorób zakaźnych u osób dorosłych, wykład prof. dr hab. n. med. Piotra Podolca, odnośnie Narodowego Programu dla Chorób Rzadkich, wykład Marka Balickiego- pełnomocnika Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii, Pilotaż centrów zdrowia psychicznego a społeczność lokalna, wykład prof. dr hab. n. med. Wojciecha Hanke dot. interwencji obniżających ekspozycję na zanieczyszczenia powietrza oraz wykład dr hab. n. med. Aleksandry Gilis- Januszewskiej dot. prewencji cukrzycy typu 2.

Drugiego dnia konferencji odbyły się wykłady merytoryczne. Wykłady te podzielone zostały na następujące sesje:

Sesja I - kreowanie strategii lokalnej samorządów terytorialnych a program polityki zdrowotnej, planowanie, finansowanie, współpraca instytucjonalna i efektywność programów. Podczas tej sesji poruszone zostały następujące tematy: modelowe programy polityki zdrowotnej Stowarzyszenia CEESTAHC i współpraca z samorządami, projekt „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” oraz fizjoterapia w samorządowych programach opieki zdrowotnej.

Następnie przedstawicielka małopolskiego oddziału wojewódzkiego NFZ przedstawiła projekty jakie realizują. Chcąc zachęcić mieszkańców, którzy przychodzą do oddziału aby dowiedzieli się czegoś o swoim zdrowiu zakupiono analizator składu masy ciała, z którego może skorzystać każdy odwiedzający placówkę. Dostępna jest także telefoniczna informacja pacjenta 24/7.

Kolejno Prezydent Miasta Głogów - Rafael Rokaszewicz wskazał jakie problemy zdrowotne występują w mieście przemysłowym. Prezydent podkreślał, że ze względu na zakłady przetwórstwa miedzi, które mają siedzibę w mieście, występuję podwyższona zawartość arsenu w powietrzu. Arsen wywołuje nowotwory głównie: układu oddechowego, układu pokarmowego i skóry. Z przeprowadzonych badań wynika, że co 5 mieszkaniec Głogowa ma przekroczone dopuszczalne wartości arsenu w organizmie. Nie ma lekarstwa na podwyższoną zawartość arsenu w organizmie. Z racji tego, że arsen wchłania się głównie przed układ pokarmowy, tak ważna jest zdrowa dieta mieszkańców. Miasto podjęło współpracę z zakładami przetwórstwa miedzi i wspólnie utworzyli darmowe przychodnie dla mieszkańców, gdzie można uzyskać konsultacje  w wielu dziedzinach. Koszt takich poradni to 2 mln zł rocznie (1 mln zł ze strony miasta, 1 mln zł ze strony zakładów przetwórstwa). Miasto zwiększyło także wyjazdy dzieci na zielone szkoły i na seanse w grocie solnej oraz podjęło się sadzenia zieleni.

Ostatni wykład w tej sesji dotyczył nowoczesnych sieci komunikacyjnych i wpływu jakie pole elektromagnetyczne ma na zdrowie i środowisko. Kraków jako jedno z pierwszych miast w Europie wprowadziło program, który ma zapobiegać nadmiernej ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne. Podczas wykładu dr Barbara Gałdzińska-Calik zaprezentowała wyniki badań, z których wynika, ze długotrwałe użytkowanie telefonu komórkowego po jednej stronie głowy zwiększa zachorowalność na glejaka mózgu (co ciekawe nowotwór lokalizuje się wtedy po te stronie głowy, po której zwykle dana osoba używa telefonu).

Sesja II dotyczyła tworzenia nowego modelu opieki psychiatrycznej w tym opieki dla dzieci i młodzieży. Podczas pierwszego wykładu Barbara Dolata przedstawiła funkcjonowanie Centrów Zdrowia Psychicznego na przykładzie małopolski (Centra takie działają na terenie; Krakowa, Tarnowa i Gorlic). Następnie dr hab. n. med. Maciej Pilecki omówił obecne problemy opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Ekspert wskazywał, że mniej więcej ¼ dzieci wymaga uwagi ze strony psychologów i szeroko rozumianej pomocy psychologicznej a aż 1/10 dzieci wymaga leczenia psychiatrycznego, w sumie aż około 600 tys. osób do 18 r. ż. wymaga opieki. Obecnie psychiatrzy najczęściej zmagają się z problemami związanymi z: dopalaczami, samookaleczaniem, Internetem oraz rosnącym spożywaniem alkoholu głównie wśród dziewczynek. Aby rozwiązać problemy w psychiatrii dzieci i młodzieży zdaniem eksperta należy: położyć nacisk na opiekę środowiskową, zwiększyć liczbę dzieci objętych systemem, prowadzić programy profilaktyczne oraz o 100% zwiększyć liczbę lekarzy psychiatrów. Ekspert zwracał uwagę, że w przypadku 50% dzieci zgłaszających się do psychiatrów, po roku leczenia dzieci te nie wymagają już pomocy.

Sesja III poświęcona była kreowaniu strategii lokalnej samorządów terytorialnych. W tej części przedstawicielki Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyjaśniły jak w poprawny sposób tworzyć programy polityki zdrowotnej.

Następnie uczestnicy  udali się do Kopalni Soli w Wieliczce, gdzie dyskutowano głównie o wpływie stylu życia, hałasu oraz poziomu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców. Sesja ta skupiła się głównie wokół tematów: smogu, chorób alergologicznych, mikroklimatu podziemnych komór solnych, zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz zanieczyszczeń wody miejskiej.

Śr., 2 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek