Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rehabilitacja w szpitalu psychiatrycznym

Rehabilitacja w szpitalu psychiatrycznym fotolia.pl

Pobyt w szpitalu psychiatrycznym to nie tylko farmakoterapia. Na oddziałach psychiatrycznych prowadzone są zajęcia terapii zajęciowej i rehabilitacji, które mają przyczynić się do szybszego powrotu do zdrowia pacjentów. Zajęcia te często we wspomnieniach pacjentów z pobytu w szpitalu, stanowią najjaśniejszy punkt. 

Jak odbywa się zlecanie rehabilitacji i terapii zajęciowej w szpitalach psychiatrycznych?  We współpracy z pacjentem lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, psycholog lub terapeuta zajęciowy opracowuje dla niego indywidualny zakres zajęć rehabilitacyjnych.  W takim osobistym planie rehabilitacji uwzględnia się zajęcia, tworzące system spójnych i skutecznych oddziaływań. Zajęcia te mają doprowadzić m.in. do umożliwienia pacjentowi samodzielnej egzystencji, integracji społecznej oraz podjęcia aktywności zawodowej. Dla każdego pacjenta indywidualnie określany jest także wymiar czasu prowadzonych zajęć, biorąc pod uwagę np. nasilenie objawów choroby, jej przebieg ale także oczekiwania oraz szanse chorego na poprawę stanu zdrowia.

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone w oddziałach psychiatrycznych można podzielić na kilka obszarów. Są to:

  • Sesje pomocy psychologicznej- prowadzone w postaci psychoterapii indywidualnej, grupowej lub rodzinnej - ich zadaniem jest przygotowanie chorego oraz jego bliskich do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, rozwiązywania problemów w sposób akceptowalny dla otoczenia oraz optymalny dla samego chorego.
  • Zajęcia edukacyjne i psychoedukacjapozwalają pacjentowi na uzyskanie wiedzy na temat swojej choroby i wczesnego reagowania na zmiany zachodzące w jego organizmie.
  • Terapia zajęciowapowinna być dostosowana do możliwości i potrzeb chorego oraz aktywizować go do podejmowania działań manualnych. Ćwiczy ona umiejętność koncentracji, organizacji wykonywania kolejnych czynności prowadzących do realizacji konkretnego działania.
  • Treningi umiejętności społecznych - polegają na wsparciu chorego w trudnym dla niego okresie powrotu do aktywnego życia w społeczeństwie. W ramach treningu umiejętności społecznych chorzy w zależności od indywidualnych potrzeb wykonują m.in. treningi budżetowe, samoobsługowe, kulinarne czy higieniczne.
  • Terapia ruchowa to pole, na którym aktywizuje się pacjenta poprzez prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
  • Ergoterapia - jest to terapia poprzez pracę, która umożliwia pacjentom wykonywanie pracy manualnej, na przykład garncarstwa, stolarstwa, wikliniarstwa czy krawiectwa.
  • Arteterapia - to uczenie się i doskonalenie różnych form oraz technik sztuki, pomocnych we wzmacnianiu rozwoju osobistego pacjenta.

Zajęcia rehabilitacyjne powinny być realizowane 5 razy w tygodniu w wymiarze od 2 do 5 godzin dziennie, w tym co najmniej 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Źródło: RPP

Czw., 3 Prn. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek