Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zwolnienie SP ZOZ z kosztów sądowych wyjątkiem a nie zasadą

Zwolnienie SP ZOZ z kosztów sądowych wyjątkiem a nie zasadą fotolia.pl

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie jest typowym przedsiębiorcą działającym na otwartym rynku, jest podmiotem szczególnym w stosunku do przedsiębiorstw komercyjnych, tym niemniej jednak nie może z tego tytułu rościć sobie praw do stałej ochrony sądowej sprowadzającej się do każdorazowego zwalniania go z obowiązku ponoszenia kosztów procesu. Tak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 listopada 2018 r. sygn. akt V ACa 1455/17.

Sąd wskazał, że przyjęcie powyższego rozwiązania wypaczałoby sens art. 102 k.p.c. odwołującego się do szczególnie uzasadnionych wypadków, a więc sytuacji wyjątkowych, a nie typowych dla danego podmiotu (Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I str. 768 pod red. A. Zielińskiego). Oznaczałoby regułę zgodnie z którą publiczne jednostki służby zdrowia z uwagi na doniosłość dla społeczeństwa świadczonych przez nie usług i trudności w ich finansowaniu ze środków publicznych, zostałyby uprzywilejowane, pomimo braku ku temu regulacji ustawowej.

Źródło: Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

Czw., 15 Sp. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel