Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Potwierdzenie niezdolności do pracy przy zasiłku okresowym

Potwierdzenie niezdolności do pracy przy zasiłku okresowym fotolia.pl

Orzeczenie o niepełnosprawności w celu wykazania całkowitej niezdolności do pracy ma istotne znaczenie, ale w odniesieniu do zasiłku stałego . W postępowaniu o przyznanie zasiłku okresowego jedną z rozłącznych przesłanek przyznania tego świadczenia jest długotrwała choroba, która nie musi być stwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, a nie zaświadczeniem od specjalisty. Wystarczającym dowodem na okoliczność niezdolności do pracy - w przypadku zasiłku okresowego – jest zaświadczenie lekarskie np. od lekarza rodzinnego. Tak wynika z wyroku WSA w Krakowie z 28 maja 2019 r. sygn. III SA/Kr 1255/18.

Sąd wskazał, że takie dowody skarżąca przedstawiła w toku postępowania administracyjnego, a organy dowód tych nie zakwestionowały. Żądanie organu pomocy społecznej podpisania przez skarżącą zobowiązania do podjęcia czynności zmierzających do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, czy żądanie przedstawienia zaświadczeń od lekarza specjalisty należy uznać za nieuzasadnione w sprawie zasiłku okresowego.  W związku z tym odmowa podpisania zobowiązania do podjęcia i zakończenia zawieszonego postępowania w sprawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przed Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, jak i brak zaświadczeń od lekarzy specjalistów nie może być uznany za brak współpracy ze strony skarżącej.

Wyrok jest nieprawomocny. 

Źródło: CBOSA

Pt., 28 Czrw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel