Który powiat ma najwięcej chorych na nadciśnienie?

Który powiat ma najwięcej chorych na nadciśnienie? fotolia.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował raport pt. ”Nadciśnienie tętnicze”. Wyniki tego raportu są następujące. Według danych NFZ w Polsce w 2018 r. żyło 9,9 mln dorosłych osób z nadciśnieniem tętniczym, którzy stanowili 31,5% dorosłej populacji osób. Świadczenia z rozpoznaniem głównym nadciśnienie tętnicze sprawozdano w 2018 r. dla 5,8 mln pacjentów, a koszt udzielenia tych świadczeń wynosił 258 mln zł.

W czołówce krajów europejskich o najniższym odsetku osób dorosłych z nadciśnieniem wśród kobiet i mężczyzn znalazły się: Wielka Brytania, Islandia, Cypr, Irlandia, Belgia i Szwajcaria. Najwyższy procentowy udział osób z nadciśnieniem tętniczym zaobserwowano w: Chorwacji, Słowenii, na Węgrzech, Łotwie i Bułgarii.

Spośród analizowanych 41 krajów Polska znalazła się na 32. miejscu pod względem udziału dorosłych mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym z wartością 38,1% populacji oraz na miejscu 30. pod względem udziału dorosłych kobiet 30,6% populacji. Liczba dorosłych osób z nadciśnieniem tętniczym w 2018 r. wzrosła w porównaniu do 2014 r. o 194 tys.

W 2018 r. najliczniejszą grupę chorych stanowiły kobiety w wieku 65-74 lata. Wśród chorych mężczyzn najwięcej było w wieku 55-64 lata. W przypadku chorych powyżej 75 r. ż. dominują kobiety, co wynika z faktu dłuższego trwania życia.

Największą liczbę chorych powyżej 17 r. ż. pod koniec 2018 r. w przeliczeniu na liczbę dorosłej ludności odnotowano w województwie łódzkim, gdzie wynik chorych wyniósł 352 na 1 000 mieszkańców, najniższą liczbę odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim tj. 280 chorych na 1 000 mieszkańców.

Wśród powiatów najwyższy współczynnik chorobowości zanotowano w powiecie zielonogórskim w województwie lubuskim tj. 397 chorych na 1 000 mieszkańców powiatów, najniższy zaś w powiecie wrocławskim tj. 237 chorych na 1 000 mieszkańców.

Główne czynniki wpływające na nadciśnienie tętnicze to:

  • otyłość- warto zauważyć, ze na przestrzeni ostatnich lat odsetek otyłych osób dorosłych w Polsce stale wzrasta,
  • spożycie sodu- istnieje szereg badań dokumentujących spadek ciśnienia krwi w przypadku ograniczenia spożycia soli; rekomenduje się dzienne spożycie nie większe niż 5 gram,
  • stres,
  • czynniki genetyczne.

Jako choroby współistniejące przy świadczeniach z powodu nadciśnienia tętniczego najczęściej sprawdzano: zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie, cukrzycę insulinoniezależną, przewlekła chorobę niedokrwienną serca, miganie i trzepotanie przedsionków, otyłość, niewydolność serca, przewlekłą niewydolność nerek i miażdżycę.

W 2018 r. zrealizowano 55,2 mln recept na 127,9 mln opakowań leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Kwota refundacji wyniosła 1 203 mln zł, czyli około 14% całego budżetu na refundację apteczną w 2018 r. Recepty na te leki zostały zrealizowane prze 8,8 mln pacjentów. Średnia wartość refundacji na pacjenta w 2018 r. wyniosłą 137 zł, a średnia wartość dopłat pacjentów 91 zł.

Wśród konsekwencji nadciśnienia tętniczego wymienia się:

  • udar,
  • chorobę niedokrwienną serca,
  • niewydolność serca,
  • choroby nerek,
  • retinopatię nadciśnieniową.

Z pełnym raportem można zapoznać się tutaj.

Czw., 23 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek