Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W aptece powinien być obecny kierownik

W aptece powinien być obecny kierownik fotolia.pl

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie stwierdzenia uchybień w aptece ogólnodostępnej i nakazu wykonywania działalności zgodnie z przepisami.

W trakcie kontroli doraźnej stwierdzono brak właściwej obsady personalnej, gwarantującej obecność magistra farmacji w godzinach czynności apteki ogólnodostępnej, a także nieokazanie ewidencji personelu popartej zawarciem umów o pracę. Ponadto stwierdzono, iż w aptece przebywają osoby, które ekspediują produkty lecznicze, wobec których nie okazano umów o pracę i nie jest prowadzona na bieżąco ewidencja personelu fachowego apteki. Odnotowano również realizację recept przez technika farmaceutycznego będącego praktykantem.

Spółka odwołała się od decyzji, wskazując na nieprawidłową interpretację przepisów, które nakazywałyby zapewnić obecność farmaceuty, posiadającego co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece lub trzyletni staż pracy w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej, czyli uprawnień kierownika.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje: art. 92. ustawy prawo farmaceutyczne stanowi, że w godzinach czynności apteki powinien być w niej obecny farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. Tej ustawy. Zatem dla dokonania wykładni art. 92 niezbędna jest wykładnia art. 88 ust. 1. Ten ostatni przepis stanowi, że w aptece ogólnodostępnej musi być ustanowiony farmaceuta, o którym mowa w art. 2b ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. 2003 nr 9 poz. 108, 2004 nr 92 poz. 885 oraz 2007 nr 176 poz. 1238), odpowiedzialny za prowadzenie apteki, zwany dalej "kierownikiem apteki"; można być kierownikiem tylko jednej apteki.

Artykuł 88 ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne nie definiuje samoistnego, ogólnego pojęcia "farmaceuty", odsyłając w tym zakresie do definicji wynikającej z art. 25 ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7 ustawy o izbach aptekarskich. W połączeniu z tą definicją określa jednak przede wszystkim farmaceutę odpowiedzialnego za prowadzenie apteki, stanowiąc zarazem, że apteka musi zatrudniać przynajmniej jedną taką osobę będącą kierownikiem apteki. Osoba taka musi posiadać dodatkowe kwalifikacje- odpowiedni staż pracy. Zawarte w art. 88 ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne sformułowanie wprowadzające obowiązek ustanowienia "kierownika apteki" nie może być odczytywane przy tym w oderwaniu od treści art. 88 ust. 2 tej ustawy, bo dopiero tam określa się, kto może być kierownikiem apteki, a więc zarazem osobą odpowiedzialną za prowadzenie apteki. Z art. 88 ust. 2 wynika z kolei, że kierownikiem apteki może być taki farmaceuta, który ma co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej. Oczywistym jest przy tym, że kierownikowi apteki przypisane są ustawowo liczne obowiązki, których nie muszą wypełniać inne osoby o cechach farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki, które mogą być w tej aptece obok kierownika zatrudnione.

Art. 92 ustawy prawo farmaceutyczne stanowiąc, że w godzinach czynności apteki powinien być w niej obecny farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. 1 tej ustawy odsyła nie do ogólnego pojęcia farmaceuty wynikającego z powołanego w tym przepisie art. 2b ust. 1 pkt 1, 2 i 5-7 ustawy o izbach aptekarskich, lecz do zdefiniowanego w art. 88 ust. 1 ustawy prawo farmaceutyczne pojęcia farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki, a więc takiego, który spełnia dodatkowe wymagania w zakresie stażu pracy określone w art. 88 ust. 2  Gdyby ustawodawcy w art. 92 chodziło o odesłanie do definicji farmaceuty w rozumieniu art. 2 b ustawy o izbach aptekarskich, to odesłałby wprost do tego przepisu, a nie do art. 88 ust. 1 określającego farmaceutę odpowiedzialnego za prowadzenie apteki.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2019 r., sygn. II GSK 5609/16.

Źródło: CBOSA

Sob., 4 Mj. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek