Nowe zarządzenie NFZ dla świadczeń kontraktowanych oddzielnie

Nowe zarządzenie NFZ dla świadczeń kontraktowanych oddzielnie fotolia.pl

11 kwietnia br. podpisano Zarządzenie nr 45/2019/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

W uzasadnieniu do Zarządzenia wskazano, że duża liczba zmian wprowadzonych do zarządzenia Nr 127/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, spowodowała konieczność opracowania nowego zarządzenia.

W nowym zarządzeniu uwzględniono wszystkie zmiany które zostały wprowadzone zarządzeniami zmieniającymi zarządzenie z 2017 r., a także poprawiono zarządzenie pod względem legislacyjnym, merytorycznym oraz językowym.

Ponadto, dokonano także zmian mających na celu dostosowanie przepisów zarządzenia do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Zarządzenie wejdzie w życie w terminie 30 dni od daty podpisania.

Źródło: www.nfz.gov.pl

Sob., 20 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel