Harmonogram pracy aptek. Jak go egzekwować

Harmonogram pracy aptek. Jak go egzekwować fotolia.pl

Rada powiatu uchwala grafiki pracy aptek ogólnodostępnych położonych na danym terenie. Nie ma jednak podstaw, aby je egzekwować.

Tak wynika ze stanowiska z 28 marca br. Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie realizacji art. 94 ust prawa farmaceutycznego. Zgodnie z tym przepisem rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

- Ani przepisy ustawy o samorządzie powiatowym ani ustawy Prawo farmaceutyczne nie wyposażają rady powiatu w żadne narzędzia prawne umożliwiające egzekwowanie od aptek realizacji uchwały rady powiatu ustalającej rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych. – tłumaczą radni. Jak podają, z przepisów nie wynika możliwość nakazania konkretnej aptece przez radę powiatu określonego czasu pracy np. w porze nocnej czy dni świąteczne.

W prawie farmaceutycznym istnieje natomiast zapis (art. 103 ust. 2 pkt 3), zgodnie z którym wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć aptece zezwolenie, jeżeli apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych. – Przepis ten nie odnosi się wprost do nierespektowania harmonogramu dyżurów – oceniają radni. Dlatego w ich opinii niezbędne są zmiany legislacyjne, dzięki którym samorządy powiatowe będą mogły egzekwować ustalony harmonogram pracy aptek lub ewentualnie organy nadzoru nad aptekami otrzymają narzędzie prawne wymuszające na aptekach respektowanie ustalonego grafiku.

Uchwałę o podobnej treści 25 marca br. podjęła także Rada Powiatu Ciechanowskiego.

Pt., 19 Kw. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska